• Prijímacie skúšky 2022

     • Aktuality:

      18. 05. 2022 10:00 Práve sme zverejnili výsledkové listiny.

      13. 05. 2022 Informácie pre rodičov prijatých žiakov a budúcich prijatých na odvolanie.

      12. 05. 2022 Informácie pre rodičov neprijatích žiakov.

      11. 05. 2022 16:55 Práve sme rozposlali rozhodnutia o neprijatí na všetky odbory na maily rodičov. Pokiaľ nemáte od nás žiadne rozhodnutie, ozvite sa 12. 05. 2022 telefonicky do školy od 8:30 do 14:30.

      11. 05. 2022 13:50 Práve sme rozposlali rozhodnutia o prijatí na odbor elektrotechnika. V mailoch je chyba, správne má veta znieť: "nový mail s predmetom "Potvrdenie o nastúpení na odbor elektrotechnika".

      V odbore mechatronika je rezervované jedno miesto a v odbore elektrotechnika sú rezervované štyri miesta do vykonania PS v náhradnom termíne.

      11. 05. 2022 10:20 Práve sme rozposlali rozhodnutia o prijatí na odbory strojárstvo a mechatronika na maily rodičov.

      10. 05. 2022 Prijímacie skúšky v náhradnom termíne pre žiakov: 21mech1, 75ele1, 38ele2, 44ele2, 86ele1sa uskutočnia v pondelok 16. 05. 2022 o 13:00 v miestnosti č. 117.

      06. 05. 2022 Pre budúcich prvákov, ktorí sú zďaleka, zverejnujeme kritéria a žiadosť o prijatie na internát SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, Nitra.

      02. 05. 2022 Prebehli PS v prvom termíne. Traja žiaci, ktorí sa nezúčastnili zo zdravotných dôvodov, budú pozvaní v náhradnom termíne.

      29. 04. 2022 Na mailové adresy rodičov sme poslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok.

      28. 04. 2022 Zverejnili sme body uchádzačov za výsledky zo ZŠ a T9

      28. 04. 2022 Stiahli sme výsledky T9 a začíname pracovať na vytriedení tých uchádzačov, ktorí splnili podmienku na prijatie bez prijímacích skúšok., t.j. aj SJL aj MAT min 80%.

      25. 04. 2022 Na mailové adresy rodičov sme poslali pozvánky na druhý termín PS ( 09.05.2022 ) pre uchádzačov do  odboru  elektrotechnika.

      22. 04. 2022 Na mailové adresy rodičov sme poslali pozvánky na druhý termín PS ( 09.05.2022 ) pre uchádzačov do  odborov  strojárstvo a mechatronika. 

      21. 04. 2022 sme zverejnili časový_harmonogram priebehu PS.

      20. 04. 2022 Na mailové adresy rodičov sme poslali pozvánky na prvý termín PS ( 02.05.2022 ) pre uchádzačov do  odboru  mechatronika a elektrotechnika.

      19. 04. 2022 Na mailové adresy rodičov sme poslali pozvánky na prvý termín PS ( 02.05.2022 ) pre uchádzačov do  odboru  strojárstvo.

      22. 02. 2022 Zverejnené kritéria na PS 2022 a aj na PS 2023

    • Zbierka Deň úsmevu
     • Zbierka Deň úsmevu

     • Dňa 19.5.2022 na našej škole prebehla celoslovenská finančná zbierka s názvom DEŇ ÚSMEVU 2022. Zbierka je organizovaná v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti, pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku a pomoci obetiam trestných činov. Monika Sikoraiová a Peter Ligač, ktorí prešli s pokladničkou po škole, spolu vyzbierali 145,65 eur. Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme, že pripeli na dobrú vec.

     • Energocraft

     • Náš žiak Andrej HamaraII. M spolu so svojimi spoluhráčmi získali 3. miesto v súťaži Energocraft spomedzi 375 prihlásených projektov. Ich cieľom bolo postaviť v hre Minecraft modely troch nízko emisných elektrární – jadrovú, veternú a vodnú. Zapojené stavby boli hodnotené nielen na základe ich vzhľadu, ale posudzovala sa aj ich vnútorná konštrukcia a funkčnosť. TOP elektrárne sa nakoniec dostali do finálového vysielania, počas ktorého odborná porota vyhlásila výsledky súťaže a určila najlepšiu Energocraft stavbu. Andrejovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

      Fotky Energocraft IV/2022.

     • Exkurzia Energoland Mochovce

     • V dňoch od 25.4. do 28.4. sa žiaci tretieho ročníka a triedy II. M a I. S zúčastnili exkurzie v Energolande v Mochovciach.  Energoland je informačno-náučné centrum o energii a jej výrobe, ktoré je od roku 2014 súčasťou Slovenskej elektrárne v Mochovciach pri atómovej elektrárni. Prehliadka má viac ako 40 interaktívnych exponátov, je spojením zábavy a vzdelania. Ponúka informácie o energii, výrobe elektriny, o uhlíkovej záťaži a o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. 

      Fotky: Energoland Mochovce IV/2022.

    • Bedminton žiačok - okresné kolo
     • Bedminton žiačok - okresné kolo

     • V piatok 6.5.2022 sa naše žiačky Diana Kunová a Paula Motyčiaková z I. B zúčastnili bedmintonového turnaja žiačok stredných škôl. Obsadili 5. miesto v okrese. Ďakujeme za reprezentáciu školy

    • SOČ - celoštátne kolo
     • SOČ - celoštátne kolo

     • V dňoch 27. - 28.4.2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Mimoriadny úspech dosiahol žiak Jakub Gál (IV. A). So svojou prácou zvíťazil v odbore 11 Informatika. K tomuto vynikajúcemu úspechu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      Kompletné výsledky celoštátneho kola: vysledky_SOC_CK.zip​​​​​​​

     • Múzeum holokaustu Sereď

     • V dňoch 25.4. a 28.4. sa žiaci druhého ročníka zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu, ktoré sídli v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi a ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Počas necelých troch hodín si žiaci prezreli expozíciu s kvalitným výkladom, niektorí vložili svoju "prosbu, želanie či modlitbu" do symbolickej pietnej steny odkazujúcej na Múr nárekov v Jeruzaleme a nakoniec absolvovali prednášku na tému "Úteky z táborov smrti".

      Fotky: Múzeum holokaustu Sereď.

     • Exkurzia na Nitrianskom hradnom kopci

     • Počas dvoch dní 26.4. a 27.4. sa žiaci 3. ročníka zúčastnil exkurzie v historicky vzácnej Diecéznej knižnici v Nitre, ktorú zriadil biskup Ladislav Adam Erdödy ešte začiatkom 18. storočia a potom ju presťahoval do novej budovy biskup Augustín Roškováni. V súčasnosti knižný fond tvorí okolo 66 000 kníh v 37 jazykoch, dokonca aj časopis písaný Braillovým písmom. Žiaci si tak mohli pozrieť ohromné historické priestory tejto knižnice, videli najhrubšiu i najmenšiu knihu v knižnici či nazreli do podpisovej knihy, kde zanechal svoj "autogram" aj sám cisár František Jozef I. Druhou časťou exkurzie bol veľký okruh na Nitrianskom hrade, kde žiaci navštívili múzeum, katedrálu, vežu a v jednom prípade aj kazematy. Katedrálu i niektoré súčasti hradu im okomentovali naši učitelia Mgr. Karol Gazdík a Mgr. Eva Stanová. Trieda III.S však mala to šťastie, že ich výnimočne sprevádzal PhDr. Matej Šiška, PhD., ktorý vystupoval ako knieža Slavobor v dobovom oblečení.

      Druhý deň žiakom počasie znemožnilo vstup na vežu, no III.B mala dve kultúrne vložky. Jednou z nich bol spev nášho učiteľa v gotickej sedílii (výklenok so sedadlom), kde na príklade latinskej antifóny Regina Coeli demonštroval akustické čaro týchto architektonických rezonátorov. O druhú kultúrnu vložku sa postaral žiak Kristián Kocák, ktorý si cez svoje známosti na hrade vybavil prístup ku katedrálnemu organu a niečo svojim spolužiakom na ňom zahral. Bola to okázalá bodka za dvojdňovým "turné" so štyrmi vstupmi do Diecéznej knižnice, múzea a katedrály.

      Fotky: Nitriansky kopec.

    • ... a Slovo bolo u Boha - krajské kolo
     • ... a Slovo bolo u Boha - krajské kolo

     • Dňa 28.4. sa recitačnej súťaže  v prednese kresťanskej poézie a prózy zúčastnili Diana Kunová a Samuel Ligocký z I. B. Vynikajúci úspech dosiahla Diana, ktorá sa umiestnila na 2. mieste. Obom ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme

    • Jazykový kvet - výberové kolo
     • Jazykový kvet - výberové kolo

     • V dňoch 1. - 15.3.2022 sa uskutočnil Jazykový Kvet 2022 - postupová súťaž v prednese poézie, prózy a drámy v anglickom jazyku. Prvé kolo sa realizuje formou online súťažných príspevkov v rámci kraja, z ktorých porota vyberá postupujúcich v jednotlivých kategóriách. Tento rok sa na súťaži zúčastnili dvaja žiaci z našej školy – Ladislav Mihalik (III. B) s prácou W. Shakespeare: To be or not to be a Filip Močary (III. A) s prácou B. Stoker: The road to castle Dracula. Obaja neboli pozvaní na prezenčné krajské finále. Za ich príspevky, úsilie i reprezentáciu školy ďakujeme.

    • Beniakove Chynorany - oblastné kolo
     • Beniakove Chynorany - oblastné kolo

     • Dňa 21.4. 2022 sa uskutočnilo spojené krajské kolo súťaže v prednese za Nitriansky a Trenčiansky kraj v Topoľčanoch. V konkurencii najlepších recitátorov takmer výlučne z umeleckých škôl naši žiaci podali veľmi koncentrované a veľmi vydarené výkony. Martin Peňaško (III. S), Martin Mesároš (III. A) i Filip Lenčéš (I. S) vybojovali ocenenia Čestné uznanie. Prví dvaja v kategórii II a F.Lenčéš v kategórii I. Za svoje výkony zožali aj osobnú pochvalu predsedu poroty, hoci na medailové pozície to nestačilo. Všetkým trom žiakom srdečne gratulujeme a prajeme ďalšiu motiváciu k dôstojnej reprezentácii školy. Fotky sú vo Fotoalbume.

    • Výsledková listina KK SOČ
     • Výsledková listina KK SOČ

     • Výsledková listina KK SOČ.

      Všetci účastníci podľa výsledkovej listiny dostanú certifikát o účasti od vedenia svojej školy. Študenti na 1., 2. a 3. mieste dostanú aj diplomy a ceny (15, 10 alebo 5  € poukážku), ktoré zašleme my poštou na ich školu.

      Žiaci na 1. a 2. mieste na KK SOČ postupujú do celoštátneho kola, pričom pokyny dostanú mailom na adresu uvedenú v prihláške do 15.4.2022.

    • Ťukni 2022
     • Ťukni 2022

     • Jazyková súťaž Ťukni 2022 je dištančná postupová celoslovenská súťaž v poviedkovej tvorbe pre deti a mládež. Mali sme v nej zapojených dvoch súťažiacich: Mateja Mlyneka (III.M) s poviedkou The Lord of the Seas a Ladislava Mihalika (III.B) s poviedkou Sorrows of Living. Ich poviedky boli zaslané priamo do postupového kola, v ktorom porota vyberá tri najlepšie práce za jednotlivé kraje do finálového kola. Napriek úsiliu a kreativite naši žiaci bohužiaľ nepostúpili za kraj do finálového kola, no i tak im ďakujeme za prácu navyše a reprezentáciu školy.

    • Matematický náboj 2022 - medzinárodná tímová súťaž
     • Matematický náboj 2022 - medzinárodná tímová súťaž

     • Dňa 18.3.2022 sa 4 tímy našich žiakov zúčastnili medzinárodnej tímovej matematickej súťaže Matematický náboj. Tím v kategórii "Seniori" v zložení: Ondrej Muzika (II. B), Lucas Palka (III. A), Jakub Gál, Marek Sádovský (IV. A) a Marek Lörinc (IV. B) sa v silnej konkurencii žiakov prevažne matematických gymnázií umiestnil v rámci celého Slovenska na krásnom 35. mieste zo 116 tímov a medzinárodne na 268. mieste zo 622 zapojených škôl. Tri tímy nováčikov v kategorii "Juniori" sa z pomedzi 149 tímov umiestnili nasledovne: 1. tím: Peter Bódi, Krištof Kováčik, Martin Kubička, Diana Kunová, Paula Motyčiaková z I. B obsadil celoslovensky 29. miesto; 2. tím: Sebastián Hrnčiarik, Aleš Hurta, Daniel Križan, Matej Lauro, Samuel Ligocký z I. B obsadil 61. miesto; 3. tím: Šimon Lehocký (I. S), Oleksandr Makarchenkov, Filip Losman, Monika Sikoraiová, Filip Zelený (I. M) obsadili 91. miesto.

      Tento rok to vôbec nebolo ľahké, úlohy boli veľmi náročné a konkurencia silná, ale všetci dokázali, že matematika je ich silná stránka a keby bola súťaž organizovaná len pre žiakov stredných sodborných škôl, tak by určite boli na popredných priečkach. Chlapcom a dievčatám veľmi pekne ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a gratulujeme k obdivuhodným výsledkom.

    • Biblická olympiáda - dekanátne (okresné) kolo
     • Biblická olympiáda - dekanátne (okresné) kolo

     • Dňa 23.3.2022 nás traja naši žiaci Monika Sikoraiová, Patrik Ťapušík (I. M)Jakub Išky (III. B) reprezentovali v dekanátnom online kole Biblickej olympiády. Ako škola sme v ňom obsadili výborné 2. miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy.

    • SOČ - školské kolo
     • SOČ - školské kolo

     • Dňa 8.3.2022 sa konalo školské kolo SOČ. Žiaci predviedli v neľahkej situácii pekné a zaujímavé práce. Umiestneným na prvých 2 miestach želáme veľa úspechov v krajskom kole.

      Výsledky v jednotlivých odboroch:

      odbor "09 Strojárstvo, hutníctvo a doprava"

      1. miesto: Michal Skladaný (IV. S)

      2. miesto: Šimon Kolník, Lukáš Piterka (IV. M)

      odbor "11 Informatika"

      1. miesto: Jakub Gál (IV. A)

      2. miesto: Adam Balko, Jakub Brezovský (IV. A)

      odbor "12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika"

      1. miesto: Martin Horka, Martin Mikuláš (IV. B)

      2. miesto: Samuel Nagy (IV. B)

      3. miesto: Adam Zaujec (IV. A), Samuel Čápek, Dominik Mankovický (IV. M)

      odbor "16 Teória kultúry, umenie, umelecká odevná tvorba"

      1. miesto: Jakub Gál (IV. A)

       

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 7.3.2021 sa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Výsledky:

      prednes poézie

      1. miesto: Jakub Laca (I.M)

      prednes prózy

      1. miesto: Martin Peňaško (III.S)

      2. miesto: Diana Kunová (I.B)

      Ďakujeme zúčastneným za snahu a Jakubovi  a Martinovi prajeme veľa úspechov v regionálnom kole.