• Matematická olympiáda - školské online kolo
     • Matematická olympiáda - školské online kolo

     • Dňa 8.12.2020 sa konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie "A" pre žiakov 3. a 4. ročníka. Súťaže sa zúčastnili Marek Sádovský, Jakub Gál (III. A), Marek Lörinc (III. B), Michal Skladaný (III. S), Daniel Janík, Juraj Goryl (IV. B) a Patrik Horváth (IV. M). Nakoľko pandemická situácia nedovoľovala súťažiť žiakom zo školy, žiaci úlohy riešili online. Víťazom školského kola a zároveň úspešným riešiteľom sa stal Marek Sádovský, ktorý bol navrhnutý na postup do krajského kolo. Všetkým zúčastnením riešiteľom ďakujeme za účasť .

    • Matematický náboj - celoštátna a medzinárodná súťaž
     • Matematický náboj - celoštátna a medzinárodná súťaž

     • Dňa 11.12.2020 sa tím žiakov našej školy v zložení Adam Balko, Jakub Gál, Marek Sádovský (III. A), Marek Lorinc (III. B), Lucas Palka (II. A) zúčastnil online tímovej súťaže Matematický náboj. V silnej konkurencii prevažne "matematických" gymnázií obsadili v  rámci SR 22. miesto zo 132 zúčastnených tímov (pred nami 21 tímov z 8 gymnázií zameraných na matematiku),  medzinárodne obsadili 128. miesto  zo 569 zúčastnených tímov. Odmysliac si gymnázia, prvenstvo  si vyslúžili ako priemyselná škola, pretože na prvých 68. miestach boli len gymnáziá a medzi nimi jediná SŠ svieti vo výsledkovej listine práve tá naša, vďaka skvelému tímu. Chlapci dokázali, že vedia spolupracovať a majú vynikajúce vedomosti z matematiky a výborné logické myslenie. Za 120 minút dokázali vyriešiť 22 úloh. Aj napriek neľahkým podmienkam v tomto období "dištančnej výučby" venovali príprave na súťaž mnoho času, čo sa im nakoniec aj odzrkadlilo vo výsledku. Ešte raz im gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu.

       

      https://math.naboj.org/archive/results.php?year=2020&category=jun&country_code=sk

    • Mladý elektronik - celoštátne kolo
     • Mladý elektronik - celoštátne kolo

     • Dňa 30. 11. sa uskutočnilo dištančné kolo celoštátnej súťaže Mladý elektronik. Súťaž mala 2 časti: odborný test a praktickú stavbu súťažného výrobku zo súťažnej stavebnice. Medzi študentami 1. a 2. ročníka sa v celoslovenskom meradne vynikajúco umiestnil Martin Husár (II. A), ktorý sa umiestnil na 2. mieste. K úspechu mu blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

    • Online šach žiakov SŠ - majstrovstvá Nitrianskeho kraja
     • Online šach žiakov SŠ - majstrovstvá Nitrianskeho kraja

     • Dňa 28.11.2020 sa konali pre žiakov stredných a základných škôl Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v šachu online. Náš žiak Matúš Mižička (IV. A) obsadil pekné 8. miesto a postúpil na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 13.12.2020. Držíme mu palce aj ďalšej súťaži.

    • Zenit v programovaní - krajské kolo
     • Zenit v programovaní - krajské kolo

     • Dňa 26.11.2020 sa konalo online krajské kolo súťaže Zenit v programovaní, ktorého sa zúčastnili Tomáš Kordoš (I. B), Adam Balko, Jakub Gál a Marek Sádovský (III. A), Daniel Janík a Jakub Plachtička (IV. B). Najlepšie umiestnenie v konkurencii aj gymnazistov dosiahli Jakub Gál v kategórii "A" a Tomáš Kordoš v kategórii "B". Obaja zhodne skončili na 7. mieste. Tešíme sa z dosiahnutého úspechu.

    • Olympiáda zo SJL - školské kolo
     • Olympiáda zo SJL - školské kolo

     • Dňa 24.11. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v online podmienkach. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov školy naprieč všetkými triedami. Výsledky súťaže:

      kategória "A":

      1. miesto: Daniel Janík (IV. B)

      2. miesto: Martin Horka (III. B)

      3. miesto: Marek Sádovský (III. A) a Kristián Šiška (III. B)

      kategória "B":

      1. miesto: Peter Pindeš (II. M)

      2. miesto: Ladislav Mihalik (II. B)

      3. miesto: Samuel Gaži (II. A)

      Do krajského kola postupujú Daniel Janík a Peter Pindeš. Ďakujeme všetkým za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov v okresnom kole.