• Zbierka Deň úsmevu
     • Zbierka Deň úsmevu

      Dňa 19.5.2022 na našej škole prebehla celoslovenská finančná zbierka s názvom DEŇ ÚSMEVU 2022. Zbierka je organizovaná v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti, pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku a pomoci obetiam trestných činov. Monika Sikoraiová a Peter Ligač, ktorí prešli s pokladničkou po škole, spolu vyzbierali 145,65 eur. Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme, že pripeli na dobrú vec.

     • Energocraft

      Náš žiak Andrej Hamara z II. M spolu so svojimi spoluhráčmi získali 3. miesto v súťaži Energocraft spomedzi 375 prihlásených projektov. Ich cieľom bolo postaviť v hre Minecraft modely troch nízko emisných elektrární – jadrovú, veternú a vodnú. Zapojené stavby boli hodnotené nielen na základe ich vzhľadu, ale posudzovala sa aj ich vnútorná konštrukcia a funkčnosť. TOP elektrárne sa nakoniec dostali do finálového vysielania, počas ktorého odborná porota vyhlásila výsledky súťaže a určila najlepšiu Energocraft stavbu. Andrejovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

     • Exkurzia Energoland Mochovce

      V dňoch od 25.4. do 28.4. sa žiaci tretieho ročníka a triedy II. M a I. S zúčastnili exkurzie v Energolande v Mochovciach. Energoland je informačno-náučné centrum o energii a jej výrobe, ktoré je od roku 2014 súčasťou Slovenskej elektrárne v Mochovciach pri atómovej elektrárni. Prehliadka má viac ako 40 interaktívnych exponátov, je spojením zábavy a vzdelania. Ponúka informácie o energii, výrobe elektriny, o uhlíkovej záťaži a o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny.

    • SOČ - celoštátne kolo
     • SOČ - celoštátne kolo

      V dňoch 27. - 28.4.2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Mimoriadny úspech dosiahol žiak Jakub Gál (IV. A). So svojou prácou zvíťazil v odbore 11 Informatika. K tomuto vynikajúcemu úspechu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      Kompletné výsledky celoštátneho kola: vysledky_SOC_CK.zip​​​​​​​

  • Zvonenia

   Streda 25. 5. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
  • Prihlásenie