• Stránka vo výstavbe

     Vychádzajú od roku 2009 a od júna 2015 aj v maďarskom jazyku pod názvom MEGYEI VISSZHANG. Sú to prvé noviny v doterajšej histórii NSK. Každý mesiac ich dostanú domácnosti v kraji zadarmo. Informujú verejnosť o poslaní, cieľoch a výsledkoch regionálnej samosprávy v podmienkach Nitrianskeho kraja.

      

     07/2019  V tomto čísle je článok o ocenení 50 najlepších študentov  NSK za školský rok 2018/2019, ktoré sa konalo 12. júna 2019 v koncertenej sále Župného domu v Nitre. Medzi ocenenými boli aj štyria naši študenti Samuel KováčStanislav Vágo - za súťaž ENERSOL a Veronika Valchoňová a Jozef Košecký za súťaž Siemens Young Generation Award. Na obrázku k článku je naša študentka Veronika Valchoňová.

     07/2018  V tomto čísle je článok: "SPŠE Nitra: nie sú len technici". V článku sú prezentované výsledky našich žiakov v rôznych súťažiach, vďaka ktorým bola naša škola vyhodnotená na 1. mieste vo vedomostných súťažiach medzi odbornými školami nitrianskeho kraja za školský rok 2017/2018. Fotografia k článku je opäť z oceňovania najlepších 50 študentov NSK z 13.06.2018, na fotke sú študenti Filip Gerhát a Kristián Andoč - víťazi Mladého mechatronika.

     04/2018  V tomto čísle je článok: "Najlepší mladí mechatronici sú z Nitry"  o treťom celoštátnom víťazstve študentov našej školy na súťaži Mladý mechatronik.

     02/2015  V tomto čísle je článok "Najúspešnejší žiaci stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK a ocenené stredné školy"  Medzi ocenenými za školský rok 2014/2015  boli aj naši študenti Milan Kalina a Vratislav Režo - za víťazstvo v CK Enersol. Pozorné oko ich nájde na spoločnom na obrázku k článku.

     07/2013  V tomto čísle je článok "Predseda NSK oceňoval žiakov stredných škôl"  Medzi ocenenými za školský rok 2012/2013  boli aj štyria naši študenti Romana Jamrichová, Lukáš Hajdúšek a Martin Vrbiak - za víťazstvo v CK SOČ a  Marek Vimpeľ za víťazstvo v CK Enersol.

     06/2011  V tomto čísle je článok "Predseda NSK oceňoval žiakov stredných škôl"  Medzi ocenenými za školský rok 2010/2011  boli aj štyria naši študenti Adam Bíro a Lukáš Burda - za TOP výrobok v kategórii strojárstvo na Mladom tvorcovi a Michal Brath a Martin Strapko za víťazstvo v súťaži Siemens Young Generation Award. Všetci štyria sú na obrázku k článku.

     05/2011  V tomto čísle je článok "Mladí inovátori ušetria energiu"  o víťazstve našich žiakoch na 8. ročníku súťaže Siemes Young Generation Award s prácou Pneumatická triedička.

     06/2010  V tomto čísle je článok "Úspešní mladí technici zo SPŠ v Nitre"  , v ktorom sú popísané zaujímavé výsledky žiakov v školskom roku 209/2010.

     07/2009  V tomto čísle je článok "Župan ocenil úspešných študentov"  NSK za školský rok 2008/2009. Medzi ocenenými boli aj traja naši študenti Samuel Jašo,  Ján Greppel a Igor Švec.