• harmonogram

    • marec

      31.3.

     Žiaci: 

     Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

     Zodpovedná: Mgr. Laššáková

      

      27.3.

     Žiaci: 

     Matematický klokan - medzinárodné kolo

     Zodpovedná: Mgr. Mokráňová, PhD.


     27. - 31.3.

     Žiaci: II. S 2. skupina

     Bloková prax

     Zodpovedná: Ing. Tarková


     22.3.

     Žiaci: 

     SOČ - krajské kolo

     Zodpovedný: PaedDr. Antala


      20. - 24.3.

     Žiaci: II. S 1. skupina

     Bloková prax

     Zodpovedná: Ing. Tarková


     16.3.

     Prihlásení žiaci 4. ročníka 

     EČ z MAT 

     Zodpovedná: PaedDr. Ďurovová


     15.3.

     Žiaci 4. ročníka 

     EČ a PFIČ z ANJ 

     Zodpovedná: PaedDr. Ďurovová


     15. - 17.3.

     Žiaci: III. B, III. M 

     OŽaZ

     Zodpovedný: Mgr. Kobida


     14.3.

     Žiaci 4. ročníka 

     EČ a PFIČ zo SJL 

     Zodpovedná: PaedDr. Ďurovová


     13. - 15.3.

     Žiaci: III. A, III. S 

     OŽaZ

     Zodpovedný: Mgr. Kobida


     14.3.

     Žiaci 4. ročníka 

     EČ a PFIČ zo SJL 

     Zodpovedná: PaedDr. Ďurovová


     8.3.

     Žiaci: Labai, Šima (IV. B)

     Enersol - SK - krajské kolo

     Zodpovedný: Ing. Mada


      2.3.

     Žiaci: 

     Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     Zodpovedná: Mgr. Laššáková


     február

     20. - 24.2.

     Jarné prázdniny


     28.2.

     Žiaci: 

     SOČ - školské kolo

     Zodpovedná: Ing. Cagáňová

      

     20. - 23.2.

     Žiaci: Bohunický (II. A), Husár (IV. A) 

     Zenit v elektronike - celoštátne kolo

     Zodpovedný: Ing. Arpáš, PhD.

      

     13.2.

     Žiaci 1. - 4. ročníka

     Triedne schôdzky rodičovských združení - prezenčne

     Zodpovední: triedni učitelia

      

     13.2.

     Zasadnutie Rodičovskej rady

     Zodpovedná: Ing. Tarková


     10.2.

     Žiaci: Ladislav Mihalik (IV. B), Krištof Kováčik (II. B)

     Olympiáda zo SJL - krajské kolo

     Zodpovedný: PhDr. Bíro

      

     9.2.

     Žiaci: Diana Kunová

     ...A Slovo bolo u Boha... - krajské kolo

     Zodpovedná: Mgr. Slováková

      

     9.2.

     Žiaci: IV. A, IV. B

     Návšteva výstavy Aquatherm

     Zodpovedný: Mgr. Ďurina


     9.2.

     Žiaci: IV. M, IV. S

     Návšteva SjF STU Bratislava

     Zodpovedná: Ing. Róžová


     9.2.

     Žiaci: Nino Barát (III. B)

     Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

     Zodpovedný: Mgr. Gazdík

      

     7.2.

     Žiaci: Borot (III. A), M. Gál, Kovár, Marcinkech, Muzika (III. B), Hamara, Michálek (III. M), Kupec, Vavák (III. S), Andel, Gaži, Královič, Močary, Palka (IV. A), Bartošek, Galbavý, Gregor, Kocák, Kozela, Mráz (IV. B), Boussenna, Brichta, Danek, Dovičovič, Fazekaš, Hegeduš, Janči, Krčmár, Merka, Mlynek, Pindeš, Rapavý, Solár(IV. M), Godár, Kriška, Sekereš (IV. S)  

     Darovanie krvi

     Zodpovední: PaedDr. Antala + ŽŠR

      

     6. - 10.2.

     Vybraní žiaci 1. ročníka

     Lyžiarsky kurz

     Zodpovedná: Mgr. Lacenová

      

     3.2.

     Žiaci: Balajka, Križanovič, Muster (IV. A), Mlynek (IV. M)

     Ekonomická olympiáda - krajské kolo

     Zodpovedná: Ing. Tarková


     január

     31.1.

     Vyhodnotenie výsledkov za 1. polrok

     Zodpovední: triedni učitelia

      

     27.1.

     Žiaci 4. ročníka prihlásení na MS z MAT

     Pilotné testovanie žiakov 

     Zodpovedná: PaedDr. Ďurovová

      

     27.1.

     Kakavkové ráno

     Zodpovední: PaedDr. Antala + ŽŠR


     24.1.

     Žiaci: Očkaják, Savara (I. A), Prešinský (I. M)

     Matematická olympiáda "B"  a "C" - školské kolo

     Zodpovedný: Mgr. Vilina

      

     24.1.

     Klasifikačná porada za 1. polrok

     Zodpovední: PaedDr. Ďurovová + triedni učitelia

      

     19.1.

     Žiak: Peter Ligač (II. M)

     Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

     Zodpovedná: Mgr. Andelová

      

     17.1.

     Žiak: Peter Bódi (II. B)

     Olympiáda z informatiky - krajské kolo

     Zodpovedný: Mgr. Horváth

      

     13.1.

     Žiaci: Fabulec, Greguš, Parák (I. A), Goryl Pintér (I. B), Križan (II. B), Belko, Figúr, Laca, Losman, Sikoraiová, Ťapušík, Zelený (II. M)

     Biblická olympiáda - školské kolo

     Zodpovedná: Mgr. Slováková

      

     12.1.

     Žiaci: Káčer (I. M), Adamec (I. S), Kozma, Kubelka, Zelený (II. M), Machálek (III. M), Takáč (IV. A) 

     Speaker's Corner - školské kolo

     Zodpovedný: Mgr. Zeleňák

      

     1. - 8.1.

     Vianočné prázdniny

      

     december

     23. - 31.12.

     Vianočné prázdniny

      

     22.12.

     Vianočné kino

     Zodpovedný: PaedDr. Antala

      

     20.12.

     Vianočný študentský punč

     Zodpovední: PaedDr. Antala + ŽŠR

      

     14. a 15.12.

     Žiaci 4. ročníka

     Ekonomická olympiáda - školské kolo

     Zodpovedná: Ing. Tarková

      

     14.12.

     Žiaci: Očkaják, Tkáčik (I. A), Kováčika (II. B), Matluch (III. B), Palka (IV. A), Mihalik (IV. B) 

     Olympiáda zo SJL - školské kolo: ústna časť

     Zodpovedný: PhDr. Bíro

      

     13.12.

     Žiaci 1. až 4. ročníka

     Prednáška "Svet médií 1"

     Zodpovedná: PaedDr. Ďurovová

      

     13.12.

     Deň otvorených dverí

     Zodpovedná: PaedDr. Ďurovová

      

     9.12.

     Žiaci: Očkaják, Tkáčik (I. A), Goryl, Pikus (I. B), Major (I. M), Janík (I. S), Kováčik, Kubička (II. B), Laca, Losman (II. M), Lehocký (II. S), Braun (III. A), Matluch (III. B), Palka, Németh (IV. A), Mihalik, Penzeš (IV. B), Pindeš (IV. M)

     Olympiáda zo SJL - školské kolo: písomná časť

     Zodpovedný: PhDr. Bíro

      

     6.12.

     Žiaci: Kadiš, Muzika (III. B), Jančovič (III. M), Andel, Palka (IV. A), Brichta, Mihalik, Šima (IV. M)

     Matematická olympiáda "A" - školské kolo

     Zodpovedný: Mgr. Vilina

      

     6.12.

     Žiaci: Braun, Gráčik, Hayden (III. A), Barát, Dlábik, Gál (III. B), Laca, Machálek, Režo (III. M)

     Olympiáda ľudských práv - školské kolo

     Zodpovedný: Mgr. Gazdík

      

     6.12.

     Mikuláš na SPŠSE Nitra

     Zodpovední: PaedDr. Antala + ŽŠR

      

     2.12.

     Žiaci 4. ročníka

     Prezentácia Projekt Soft Skills

     Zodpovedná: PaedDr. Ďurovová

      

     november

     30.11.

     Žiaci: Mankovický (I. M), Adamec, Janík (I. S), Marek Cvoliga, Černický, Varga (II. A), Laca, Ligač, Losman, Ťapušík (II. M), Achimský. Borot, Brath, Braun, Dujíček, Gráčik, Hayden, Hroták (III. A), Daniš, Kadiš (III. B), Matulník, Ňachaj (III. M), Husár, Németh, Takáč (IV. A), Baranec, Bartošek, Gregor, Horváth, Išky, Kozela (IV. B), Mihalik, Šima (IV. M) 

     Expert

     Zodpovedná: Mgr. Lauková

      

     28.11.

     Žiaci 3. ročníka

     English lektors

     Zodpovední: PaedDr. Ďurovová, Mgr. Szabová

      

     24.11.

     Žiaci: Peter Bódi (II. A), Timotej Herchl (III. A), Tomáš Kordoš (III. B)

     Zenit v programovaní - krajské kolo

     Zodpovedný: Mgr. Horváth

      

     24.11.

     Žiaci: Bohunický (II. A), Husár (IV. A) 

     Zenit v elektronike - krajské kolo

     Zodpovedný: Ing. Arpáš, PhD.

      

     23.11.

     Žiaci: Peňaško, Valent (IV. S)

     Zenit v strojárstve - krajské kolo

     Zodpovedná: Ing. Kleinová

      

     21.11.

     Žiaci: Matej Muster (IV. A), Kristián Kocák (IV. B), Martin Brichta, Martin Krčmár, Erik Sháněl (IV. M)

     Generácia Euro - 2. časť

     Zodpovedná: Ing. Tarková

      

     21.11.

     Žiaci 1. - 4. ročníka

     Triedne schôdzky rodičovských združení - online

     Zodpovední: triedni učitelia

       

     16.11.

     Žiaci: Kunová (II. B), Mesároš (IV. A), Peňaško (IV. S)

     Beniakove Chynorany - oblastné kolo

     Zodpovedný: PhDr. Bíro

      

     16.11.

     Žiaci IV. A, IV. B

     Gaudeamus

     Zodpovedná: Mgr. Lauková

      

     16.11.

     Žiaci 1. - 3. ročníka

     Imatrikulácie žiakov 1. ročníka

     Zodpovední: PaedDr. Antala + ŽŠR

      

     16.11.

     Hodnotiaca porada

     Zodpovední: PaedDr. Ďurovová + triedni učitelia

      

     14.11.

     Žiaci: Matej Muster (IV. A), Martin Brichta, Martin Krčmár, Erik Sháněl (IV. M)

     Generácia Euro - 1. časť

     Zodpovedná: Ing. Tarková

      

     11.11.

     Žiaci: Borot, Kevely, Koral, Kurča (III. A), Ilizi, Kalman, Švec (III. B), Alfoldi, Meszároš (IV. A), Danko, Filipčík, Kozela, Labai, Mihálik, Rumanovský (IV. B), Gulišová, Kriška, Trabalík (IV. S)

     Deň vojnových veteránov - dobrovoľnícka akcia

     Zodpovedná: Mgr. Lauková

      

     10.11.

     Žiaci: Kunová (II. B), Mesároš (IV. A), Peňaško (IV. S)

     Beniakove Chynorany - školské kolo

     Zodpovedný: PhDr. Bíro

      

     9.11.

     Žiaci: Ligač (II. M), Andel, Balajka, Husár Močary (IV. A)

     Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo 2. časť

     Zodpovedná: Mgr. Szabová

      

     8.11.

     Žiaci: Bott (III. A), Barát, Ilizi, Kovár, Marcinkech, Švec (III. B), Ňachaj, Pákozdy (III. M), Kupec, Vavák (III. S), Andel, Falát, Královič, Marko, Močary, Nemček, Palka, Toman, Výberči (IV. A), Baranec, Bartošek, Galbavý, Kocák, Kozela, Mráz, Vozárik, (IV. B), Boussenna, Danek, Dovičovič, Fazekaš, Gombár, Hegeduš, Kišš, Krčmár, Merka, Mlynek, Pindeš, Rapavý, Sollár (IV. M), Godár, Gulišová, Kolenička, Kriška, Kušnír, Lidik, Maškara, Sekereš, Sivčo, Trnka (IV. S)

     Darovanie krvi

     Zodpovední: PaedDr. Antala + ŽŠR

      

     4. - 8.11.

     Žiaci 1. a 2. ročníka 

     Dotazník "Šikana a kyberšikana"

     Zodpovedná: Mgr. Lauková

      

     4.11.

     Žiačky: Tomaškovičová (I. M), Kunová, Motyčiaková (II. B)

     Bedminton žiačok SŠ - okresné kolo

     Zodpovedný: Mgr. Gábris

      

     3.11.

     Žiaci: Černický (II. A), Horváth (IV. B), Trabalík (IV. S)

     Bedminton žiakov SŠ - okresné kolo

     Zodpovedný: Mgr. Kobida

      

     2.11.

     Žiaci: Križan, Ligocký, Vozárik (II. B), Ligač, Losman (II. M), Achimský, Braun, Gráčik, Halaj (III. A), Kadiš, Kordoš, Švec (III. B), Mudroch, Režo, Subally (III. M), Herda (III. S), Andel, Balajka, Gaži, Husár Močary, Németh, Palka (IV. A), Danko,  Kováčik (IV. B), Brichta, Galan, Šima (IV. M) 

     Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo 1. časť

     Zodpovedná: Mgr. Szabová

      

     1.11.

     Jesenné prázdniny

      

     október

     28.10. - 31.10.

     Jesenné prázdniny

      

     27.10.

     Halloween

     Zodpovedný: PaedDr. Antala

      

     26.10.

     Žiaci: Tomek, Tóth (I. A), Peter (I. B), Antol, Bíro, Hrnčiarik, Vozárik (II. B), Korál (III. A), Jančo, Pákozdy, Rybiansky (III. M), Alfoldi, Kováč, Šášik (IV. A), Čaládi (IV. S)

     Super Florbal pohár žiakov SŠ - okresné kolo

     Zodpovedný: Mgr. Gábris

      

     24.10.

     Žiaci: Braun, Gráčik (III. A), Galaba, Jánošík, Laca (III. M)

     Olympiáda o EÚ

     Zodpovedný: Mgr. Gazdík

      

     24.10.

     Žiaci: Ács, Herda, Huščava, Kupec (III. S), Peňaško, Valent (IV. S)

     Zenit v strojárstve

     Zodpovedná: Ing. Kleinová

      

     20.10.

     Žiaci: Buch (I. A), Bohunický, Kelec, Šuriak (II. A), Jamrich, Motyčiaková (II. B), Gráčik, Halveland (III. A), Civáň (III. B), Husár (IV. A) 

     Zenit v elektronike

     Zodpovedný: Ing. Arpáš, PhD.

      

     18.10.

     Žiaci: Bódi, Kunová (II. B), Herchl (III. A), Kordoš (III. B), Németh (IV. A)

     Zenit v programovaní

     Zodpovedný: Mgr. Horváth

      

     6.10.

     Žiaci IV. A, IV. B, 2 žiaci IV. M 

     Prezentácia FEI STU Bratislava

     Zodpovedná: PaedDr. Ďurovová

      

     4.10.

     Žiaci Husár (IV. A), Tomovičová (IV. M), Gulišová (IV. S) 

     Burza informácií pre ZŠ

     Zodpovedný: PaedDr. Antala

      

     september

     30.9.

     Žiaci 4. ročníka

     Odovzdanie záväzných prihlášok na MS

     Zodpovední: triedni učitelia tried 4. ročníka

      

     26. 9.

     Doplňujúce voľby do Rady školy

     Zodpovedný: Ing. Gerhát

      

     26. 9.

     Žiaci 2. ročníka

     Deň jazykov

     Zodpovedná: Mgr. Szabová

      

     23. 9.

     Žiaci IV. S

     Exkurzia Jaguár LandRover

     Zodpovedná: Ing. Cagáňová

      

     23. 9.

     Zbierka Biela pastelka

     Zodpovední: PaedDr. Antala + ŽŠR

      

     22.9.

     Žiaci I. A, I. B, I. M, II. A, II. B, II. M, II. S, III. A, III. B, III. M

     Charitatívna exhibícia Legendy Slovenska vs Osobnosti integrácie

      Zodpovedný: Ing. Gerhát

      

     20. 9.

     Doplňujúce voľby do Žiackej študentskej rady

     Zodpovedný: PaedDr. Antala

      

     od 19.9.

     vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín

      

     16.9.

     Žiaci III. A

     návšteva Ponitrianskeho múzea 

      Zodpovedná: Ing. Szalaiová

      

     16.9.

     Žiaci II. S

     Nitriansky hrad a okolie

      Zodpovedný: Mgr. Gazdík

      

     16.9.

     Žiaci II. M

     exkurzia VDI Nitra

      Zodpovedná: Ing. Macháčová

      

     16.9.

     Žiaci I. S

     Vychádzka Poznaj Nitru

      Zodpovedná: Ing. Róžová

      

     16.9.

     Žiaci I. M

     návšteva Ponitrianskeho múzea 

      Zodpovedná: Mgr. Stanová

      

     16.9.

     Žiaci I. B

     Vychádzka Poznaj Nitru

      Zodpovedná: Mgr. Hrnčárová

      

     16.9.

     Žiaci I. A

     Účelové cvičenie č. 1

      Zodpovedný: Mgr. Kobida

      

     14.9.

     Žiaci IV. A IV. B

     exkurzia Martin

      Zodpovedná: Mgr. Hrnčárová

      

     14.9.

     Žiaci I. M

     Účelové cvičenie č. 1

     Zodpovedný: Mgr. Kobida

      

     13.9.

     Žiaci IV. M, IV. S, Falát, Královič, Výberči (IV. A)

     exkurzia Martin

      Zodpovedný: PhDr. Bíro

      

     13.9.

     Žiaci I. B

     Účelové cvičenie č. 1

     Zodpovedný: Mgr. Kobida

      

     12.9.

     Žiaci 2. - 4. ročníka

     Triedne schôdzky rodičovských združení

     Zodpovední: triedni učitelia

      

     12.9.

     15,00 – zasadnutie Rodičovskej rady

     Zodpovedná: Ing. Tarková

      

     12. 9.

     Žiaci I. S a II. S

     Účelové cvičenie č. 1 a 3

     Zodpovedný: Mgr. Kobida

      

      12. 9.

     Žiaci 1. – 4. ročníka

     Distribúcia vzdelávacích poukazov

     Zodpovedná: Ing. Tarková

       

     12. – 16.9.

     Vyučovanie podľa náhradného rozvrhu 1. – 6. hodina

      

     9.9.

     Žiaci II. M

     Účelové cvičenie č. 3

     Zodpovedný: Mgr. Kobida

      

     8.9.

     Žiaci II. B

     Účelové cvičenie č. 3

     Zodpovedný: Mgr. Kobida

      

     8.9.

     Žiaci: Bohunický, Horňáček, Šuriak (II. A), Sikoraiová (II. M), Tomovičová (IV. M), Kriška (IV. S)

     Workshop ŽŠR

     Zodpovedný: PaedDr. Antala


     7.9.

     Žiaci II. A

     Účelové cvičenie č. 3

     Zodpovedný: Mgr. Kobida

      

     6.9.

     Žiaci 1. ročníka

     Triedne schôdzky rodičovských združení

     Zodpovední: PaedDr. Antala, Mgr. Hrnčárová, Mgr. Stanová, Ing. Róžová

      

     6.9.

     Žiaci 1. ročníka

     Preberanie učebníc:   I. A: o 8,00, I. B: o 8,30, I. M: o 9,00, I. S: o 9,30

     Zodpovední: PaedDr. Antala, Mgr. Hrnčárová, Mgr. Stanová, Ing. Róžová

       

     5. – 9.9.

     Vyučovanie podľa náhradného rozvrhu 1. – 5. hodina

      

     5.9.

     slávnostné otvorenie školského roku