• Matematická olympiáda "C" - školské kolo
     • Matematická olympiáda "C" - školské kolo

     • Dňa 24.1.2023 sa konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórii "C" pre žiakov 1. ročníka. Súťaže sa zúčastnili 3 žiaci.

      Výsledky súťaže:

      1. miesto: Šimon Prešinský (I. M)

      2. miesto: Jozef Sebastián Savara (I. A)

      Všetkým zúčastnením riešiteľom ďakujeme za účasť .

    • Olympiáda ANJ - okresné kolo
     • Olympiáda ANJ - okresné kolo

     • Dňa 19.1.2023 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Náš žiak Peter Ligač z II. M v ňom obsadil pekné 5. miesto. Ďakujeme mu za reprezentáciu školy.

    • Biblická olympiáda - školské kolo
     • Biblická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 13.1.2023 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 13 žiakov školy z 1. a 2. ročníka.

      Výsledky súťaže:

      1. miesto: Monika Sikoraiová (II. M)

      2. miesto: Daniel Križan (II. B)

      3. miesto: Patrik Ťapušík (II. M)

      Do dekanátneho (okresného) kola postupujú umiestnení ako tím. Ďakujeme všetkým za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov v ďalšom kole.

    • Speakers' Corner
     • Speakers' Corner

     • Dňa 12.1.2023 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Speakers' Corner. Zúčastnili sa ho 2 žiaci, ktorí si rozdelili umiestnenia v jednotlivých kategóriách. Jakub Káčer (I. M) zvíťazil v kategórii "Intermediate" a Marcel Takáč (IV. A) v kategórii "Senior". Ďakujem za prípravu na súťaž a držíme palce v celoštátnom kole. 

    • Študentský vianočný punč
     • Študentský vianočný punč

     • Dňa 20.12. sa vo vestibule školy uskutočnila akcia pod záštitou Žiackej školskej rady pod vedením PaedDr. Petra Antalu. Koncert vianočných piesní, ktoré zahrala školská kapela, nealkoholický punč, ktorý rozdávali študenti, vianočné medovníky, ktoré napiekli pani profesorky. Akcia sa veľmi vydarila a spríjemnila prestávky medzi hodinami. Poďakovanie patrí všetkých, ktorí sa podieľali na jej zorganizovaní. 

    • Olympiáda zo SJL - školské kolo
     • Olympiáda zo SJL - školské kolo

     • V dňoch 9. a 14.12. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov školy naprieč všetkými triedami. Výsledky súťaže:

      kategória "A":

      1. miesto: Ladislav Mihalik (IV. B)

      2. miesto: Lucas Palka (IV. A)

      3. miesto: Tomáš Matluch (III. B)

      kategória "B":

      1. miesto: Krištof Kováčik (II. B)

      2. miesto: Šimon Očkaják (I. A)

      3. miesto: Kristián Tkáčik (I. A)

      Do krajského kola postupujú Ladislav Mihalik a Krištof Kováčik. Ďakujeme všetkým za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov v okresnom kole.

     • DOD 2022

     • Dňa 13.12.2022 sa po dvoch rokoch konal na škole Deň otvorených dverí. Záujemcovia o štúdium na našej škole si spolu s rodičmi prezreli odborné učebne a priestory školy. 

      Fotogaléria: DOD XII/2022.

    • Matematická olympiáda "A" - školské kolo
     • Matematická olympiáda "A" - školské kolo

     • Dňa 6.12.2022 sa konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie "A" pre žiakov 3. a 4. ročníka. Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov. Víťazom školského kola sa stal Lucas Palka zo IV. A. Všetkým zúčastnením riešiteľom ďakujeme za účasť .

    • Olympiáda ľudských práv - školské kolo
     • Olympiáda ľudských práv - školské kolo

     • Dňa 6.12.2022 sa konalo školské kolo súťaže Olympiáda ľudských práv. Zúčastnili sa jej deviati žiaci 3. ročníka. Školské kolo OĽP malo test, v ktorom posledná otázka bola otvorená. V nej mali žiaci prezentovať krátkou úvahou svoj názor na vybranú tému z oblasti ľudských práv. Žiaci, aj tí neumiestnení, preukázali znalosť stavanú na všeobecnom prehľade z dennej mienkotvornej tlače či verejnoprávnych médií.

      Výsledky súťaže:

      1. miesto: Nino Barát (III. B)

      2. miesto: Peter Hayden (III. A)

      3. miesto: Marek Machálek (III. M)

      Do krajského kola postupuje Nino Barát. Ďakujeme za účasť a postupujúcemu želáme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Expert geniality show 2022
     • Expert geniality show 2022

     • Dňa 30.11. sa 32 žiakov z rôznych tried našej školy zúčastnilo celoštátnej súťaže Expert geniality show 2022. Dúfame, že sa im darilo a nadviažu na výborné výsledky z predchádzajúcich ročníkov. O vyhodnotení súťaže budeme informovať.

    • English lektors
     • English lektors

     • Dňa 28.11. 2022 našu školu po 2 rokoch poctili návštevou zahraniční lektori, ktorí si pripravili zaujímavé hodiny plné angličtiny pre našich žiakov tretieho ročníka. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavostí o Nemecku, Anglicku, Švédsku či Spojených štátoch amerických a zároveň mali možnosť si precvičiť svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku s native speakermi. Veríme, že v tejto tradícii budeme pokračovať aj budúce roky, nakoľko je to veľkým prínosom a obohatením ako pre žiakov, tak aj pre učiteľov.

      Fotky: English lektors XI/2022.

    • Láska v krabici od topánok
     • Láska v krabici od topánok

     • Naša škola sa v novembri zapojila do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánokIde o celoštátnu akciu, ktorej poslaním je potešiť seniorov v domovoch dôchodcov a pripraviť im o čosi štedrejšie Vianoce. V krabiciach od topánok vo vianočnom balení sa nachádzali pre nich potrebné veci. Spolu sa dobrovoľne vyzbieralo 101 krabíc od žiakov a učiteľov. Všetkým patrí úprimné poďakovanie.

    • Zenit v elektronike - krajské kolo
     • Zenit v elektronike - krajské kolo

     • Dňa 24.11. sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Obaja naši študenti Jakub Bohunický (II. A) a Martin Husár (IV. A) obsadili 1. miesto vo svojej kategórii a postupujú do celoštátneho kola. Oboch chlapcom blahoželáme k vynikajúcemu úspechu a držíme palce v ďalšom kole.

    • Zenit v programovaní - krajské kolo
     • Zenit v programovaní - krajské kolo

     • Dňa 24.11. sa konalo online krajské kolo súťaže Zenit v programovaní, ktorého sa zúčastnili Peter Bódi (II. B), Timotej Herchl (III. A) a Tomáš Kordoš (III. B). Najlepšie umiestnenie v konkurencii aj gymnazistov dosiahli Peter Bódi v kategórii "B" a Tomáš Kordoš v kategórii "A", keď obaja zhodne skončili na 6. mieste. Tešíme sa z ich dosiahnutých výsledkov.

    • Zenit v strojárstve - krajské kolo
     • Zenit v strojárstve - krajské kolo

     • Dňa 23.11.2022 sa konalo krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve, ktorého sa zúčastnili Matej Valent a Martin Peňaško (IV. S).  Matej Valent obsadil výborné 3. miestoMartin Peňaško obsadil veľmi pekné 4. miesto. Tešíme sa z ich dosiahnutých výsledkov a ďakujeme za reprezentáciu školy .

    • Beniakove Chynorany - oblastné kolo
     • Beniakove Chynorany - oblastné kolo

     • Dňa 16.11.2022 sa v Chynoranoch uskutočnilo výberové superkrajské kolo v súťaže v prednese Beniakove Chynorany za účasti recitátorov z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja. V I. kategórii mladších žiakov sa Diana Kunová (II.B) v konkurencii 8 súťažiacich z umeleckých škôl umiestnila na peknom 3. mieste. Rovnako v II. kategórii, čo sú starší žiaci, Martin Mesároš (IV.A) v konkurencii 7 súťažiacich vybojoval cenné 3. miesto. Spolu s ním veľmi zaujal aj Martin Peňaško (IV.S), hoci na stupne víťazov nedosiahol. Všetkým trom súťažiacim ďakujeme za úspešnú reprezentáciu aj za poctivú prácu na tréningoch.

     • Imatrikulácie

     • Dňa 16.11.2022 sa na našej škole uskutočnili Imatrikulácie žiakov 1. ročníka. Konali sa v spoločenskej sále Spojenej školy na Slančíkovej ulici. Žiacka školská rada spolu so svojím koordinátorom PaedDr. Petrom Antalom pripravili pekný a bohatý kultúrny program. Teší nás, že sa do programu zapojili aj niektorí učitelia. 

      Fotky: Imatrikulácie XI/2022.

    • Deň vojnových veteránov
     • Deň vojnových veteránov

     • Dňa 11.11.2022 sa žiaci našej školy ako dobrovoľníci zúčastnili organizovania verejnej zbierky pri príležitosti Dňa vojnových veteránov. Organizátorom ďakujeme za reprezentáciu školy a všetkým, ktorí sa zapojili za ich príspevok.

    • Beniakove Chynorany - školské kolo
     • Beniakove Chynorany - školské kolo

     • Dňa 10.11.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie. Žiaci podali veľmi koncentrované a  vydarené výkony. Martin Peňaško (IV. S) a Martin Mesároš (IV. A) obsadili spoločne 1. miesto a zúčastnia sa oblastného kola v Chynoranoch. Budeme im držať palce.