• 2022/2023

    • Beniakove Chynorany - oblastné kolo 

     kategória "starší žiaci"

     3. miesto: Martin Mesároš (IV. A)

     kategória "mladší žiaci"

     3. miesto: Diana Kunová (II. B)

      

     Beniakove Chynorany - školské kolo 

     1. miesto: Martin Mesároš (IV. A)

     1. miesto: Martin Peňaško (IV. S)

      

     Biblická olympiáda - školské kolo 

     1. miesto: Monika Sikoraiová (II. M)

     2. miesto: Daniel Križan (II. B)

     3. miesto: Patrik Ťapušík (II. M)

      

     Ekonomická olympiáda -  školské kolo

     1. miesto: Andrej Balajka (IV. B)

     2. miesto: Martin Mikeš (IV. B)

                      Matej Muster (IV. Aň

     3. miesto: Samuel Križanovič (IV. A)

                      Matej Mlynek (IV. M)  

      

     Matematická olympiáda -  školské kolo

     kategória "A"

     1. miesto: Lucas Palka (IV. A) 

     kategória "C"

     1. miesto: Šimon Prešinský (I. M)

     2. miesto: Jozef Sebastián Savara (I. A) 


     Olympiáda v ANJ - okresné kolo 

     5. miesto: Peter Ligač (II. M)

      

     Olympiáda v ANJ - školské kolo 

     1. miesto: Peter Ligač (II. M)

     2. miesto: Filip Močary (IV. A)

     3. miesto: Dominik Andel (IV. A)

      

     Olympiáda ľudských práv -  školské kolo

     1. miesto: Nino Barát (III. B)

     2. miesto: Peter Hayden (III. A) 

     3. miesto: Marek Machálek (III. M) 

      

     Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry -  školské kolo

     kategória "A"

     1. miesto: Ladislav Mihalik (IV. B)

     2. miesto: Lucas Palka (IV. A) 

     3. miesto: Tomáš Matluch (III. B) 

     kategória "B"

     1. miesto: Krištof Kováčik (II. B)

     2. miesto: Šimon Očkaják (I. A)

     3. miesto: Kristián Tkáčik (I. A)

      

     Speakers' Corner - školské kolo

     kategória "Intermediate"

     1. miesto: Jakub Káčer (I. M) 

     kategória "A"

      

     1. miesto: Marcel Takáč (IV. A) 

      

     Trenčiansky robotický deň - celoštátne kolo 

     kategória: Follower Easy > 16

     2. miesto: Jakub Bohunický, Martin Šuriak (II. A)

      

     Zenit v elektronike - krajské kolo

     kategória "A"

     1. miesto: Martin Husár (IV. A)

     kategória "B"

     1. miesto: Jakub Bohunický (II. A)

      

     Zenit v elektronike -  školské kolo

     kategória "A"

     1. miesto: Martin Husár (IV. A)

     2. miesto: Andrej Halveland (III. A) 

     3. miesto: Adrián Civáň (III. B) 

     kategória "B"

     1. miesto: Jakub Bohunický (II. A)

     2. miesto: Martin Šuriak (II. A)

     3. miesto: Vratko Jamrich (II. B)

      

     Zenit v programovaní - krajské kolo

     kategória "A"

     6. miesto: Tomáš Kordoš (III. B)

     kategória "B"

     6. miesto: Peter Bódi (II. B)

      

     Zenit v programovaní -  školské kolo

     kategória "A"

     1. miesto: Tomáš Kordoš (III. B)

     2. miesto: Timotej Herchl (III. A) 

     kategória "B"

     1. miesto: Peter Bódi (II. B)

      

     Zenit v strojárstve - krajské kolo

     kategória "A"

     3. miesto: Matej Valent (IV. S) 

     4. miesto: Martin Peňaško (IV. S)

      

     Zenit v strojárstve -  školské kolo

     kategória "A"

     1. miesto: Martin Peňaško (IV. S)

     2. miesto: Matej Valent (IV. S) 

     3. miesto: Samuel Ács (III. S)