• História školy

    • Stručná história školy:

     Škola bola založená v roku 1990 Školskou správou Bratislava VII.

      

     Prvé triedy
     1 trieda odboru "elektrotechnika" so zameraním automatizačná technika s počtom žiakov 32
     1 trieda odboru "strojárstvo" s počtom žiakov 30 žiakov.


     Prvým riaditeľom školy bol Ing. Jozef Janák.

     Škola bola zriadená v priestoroch Strednej odbornej školy pre študujúcich popri zamestnaní a transformáciou prevzala celý jej majetok.

     Súčasne v priestoroch vyučovalo aj stredné odborné učilište, ktoré odišlo do nových priestorov až v roku 1996.

     24. júla 1996 dostala škola právnu subjektivitu ako štátna rozpočtová organizácia zriaďovacou listinou.
     Do roku 1998 sa v škole vyučovalo bez telocvične. Kolaudácia novovybudovanej telocvične prebehla na jeseň roku 1997.

     Školský rok

     Riaditeľ školy

     Zástupcovia riaditeľa

     Triedy

     ELE

     STR

     TIS

     MEC

     1990/1991

     Ing. Janák

     Mgr. Ďurovová

     Ing. Šutková

     1

     1

     -

     -

     1991/1992

     Ing. Mikuláš

     Ing. Dragúň

     Ing. Šutková

     4

     2

     -

     -

     1992/1993

     Ing. Mikuláš

     Ing. Dragúň

     Ing. Šutková

     6

     1

     1

     -

     1993/1994

     Ing. Földesy

     Ing. Dragúň

     Ing. Šabík

     8

     2

     2

     -

     1994/1995

     Ing. Földesy

     Ing. Dragúň

     Ing. Šabík

     7

     3

     3

     -

     1995/1996

     Ing. Földesy

     Ing. Dragúň

     Ing. Šabík

     7

     3

     3

     -

     1996/1997

     Ing. Földesy

     Ing. Dragúň

     Ing. Francelová

     7

     3

     3

     -

     1997/1998

     Ing. Földesy

     Ing. Dragúň

     Ing. Francelová

     6

     4

     2

     -

     1998/1999

     Ing. Földesy

     Ing. Dragúň

     Ing. Francelová

     6

     3

     1

     -

     1999/2000

     Ing. Földesy

     Ing. Dragúň

     Ing. Francelová

     6

     3

     -

     -

     2000/2001

     Ing. Földesy

     Ing. Dragúň

     Ing. Francelová

     6

     3

     -

     -

     2001/2002

     Ing. Földesy

     Ing. Dragúň

     Ing. Francelová

     7

     3

     -

     -

     2002/2003

     Ing. Földesy

     Ing. Dragúň

     Ing. Francelová

     7

     3

     -

     -

     2003/2004

     Ing. Földesy

     Ing. Dragúň

     Ing. Francelová

     9

     4

     -

     -

     2004/2005

     Ing. Földesy

     PaedDr.Tvrdoňová

     Ing. Francelová

     9

     4

     -

     -

     2005/2006

     Ing. Földesy

     PaedDr.Tvrdoňová

     Ing. Francelová

     10

     4

     -

     -

     2006/2007

     Ing. Földesy

     PaedDr.Tvrdoňová

     Ing. Francelová

     11

     4

     -

     -

     2007/2008

     Ing. Földesy

     PaedDr.Tvrdoňová

     Ing. Francelová

     11

     4

     -

     -

     2008/2009

     Ing. Földesy

     PaedDr.Tvrdoňová

     Ing. Francelová

     11

     4

     -

     1

     2009/2010

     Ing. Földesy

     PaedDr.Tvrdoňová

     Ing. Francelová

     10

     -

     2010/2011

     Ing. Földesy

     PaedDr.Tvrdoňová

     Ing. Potočná

     10

     3

     -

     2

     2011/2012

     Ing. Földesy

     PaedDr.Tvrdoňová

     Ing. Potočná

     9

     3

     -

     3

     2012/2013

     Ing. Földesy

     PaedDr.Tvrdoňová

     Ing. Potočná

     8

     3

     -

     3

     2013/2014

     Ing. Földesy

     PaedDr.Tvrdoňová

     Ing. Potočná

     8

     4

     -

     2014/2015

     Ing. Gerhát

     PaedDr.Tvrdoňová

     Ing. Potočná

     8

     -

     2015/2016

     Ing. Gerhát

     PaedDr.Tvrdoňová

     Ing. Potočná

     8

     -

     2016/2017

     Ing. Gerhát

     PaedDr. Ďurovová

     Ing. Potočná

     8

     3

     -

     5

     2017/2018

     Ing. Gerhát

     PaedDr. Ďurovová

     Ing. Potočná

     8

     3

     -

     5

     2018/2019

     Ing. Gerhát

     PaedDr. Ďurovová

     Ing. Potočná

     8

     3

     -

     5

     2019/2020

     Ing. Gerhát

     PaedDr. Ďurovová

     Ing. Potočná

     8

     -

     2020/2021

     Ing. Gerhát

     PaedDr. Ďurovová

     Ing. Potočná

     8

     4

     -

     4

     2021/2022

     Ing. Gerhát

     PaedDr. Ďurovová

     Ing. Potočná

     8

     4

     -

     4

     2022/2023

     Ing. Gerhát

     PaedDr. Ďurovová

     Ing. Tarková

     8

     4

     -

     4