• Školský špeciálny pedagóg

    • Mgr. Martina Zimmermannová

     Miestnosť: č. 6

     Konzultačné hodiny: 

      1. týždeň  mesiaci

          utorok     7,30 - 15,30

      ostatné týždne

          utorok     13,00 - 16,00     

          štvrtok    13,00 - 16,00

      administratíva: streda  14,00 - 16,00 (online)