• Pokyny k SOČ

    •  

     prihlasovanie:

      

     On  line  prihlasovanie na:

     http://www9.siov.sk/elektronicke-prihlasenie-do-sutaze-soc-registracia---prihlasenie/12232s

     Ø prihlasuje sa 1 autor alebo autorský kolektív (doporučanie: max. 2 spoluautori)

     Ø v prípade postupu na kraj postupuje iba jeden riešiteľ

     Øpo prihlásení treba vyplniť elektronickú prihlášku a nahrať prílohy - prácu vo formáte .pdf a ostatné prílohy vo formáte ZIP

      

      

       Postup pre on line prihlasovanie nájdete na:

      

     https://www.youtube.com/watch?v=Rncp84uMpX0

      

     Súťažné odbory:

     01     Problematika voľného času

     02     Matematika, fyzika

     03     Chémia, potravinárstvo

     04     Biológia

     05     Životné prostredie, geografia, geológia

     06     Zdravotníctvo a farmakológia

     07     Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)

     08     Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

     09     Strojárstvo, hutníctvo, doprava

     10     Stavebníctvo, geodézia, kartografia

     11     Informatika

     12     Elektrotechnika, hardware, mechatronika

     13     História, filozofia, právne vedy

     14     Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

     15     Ekonomika a riadenie

     16     Teória kultúry, umenie, umelecká odevná tvorba

     17     Pedagogika, psychológia, sociológia

      

     na stiahnutie:

      

     Metodika k písaniu práce SOČ

     Vzor práce SOČ