• Rada školy - zloženie

    • Rada školy

     Zloženie rady školy

     a) zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov

     1. PaedDr. Peter Antala

     2. Ing. Soňa Szalaiová

      

     b) zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:

     1. Tomáš Vavrovič

      

     c) zvolení zástupcovia rodičov:

     1. Ingrid Kocáková

     2. Mgr. Eleonóra Motyčiaková

     3. Ing. Miroslav Pikus

      

     d) zvolený zástupca žiakov:

     1. Adam Kriška

      

     e) delegovaní zástupcovia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja

     1. Ing. Rudolf Hlavačka

     2. Miloš Paliatka

     3. Ing. Boris Ryban

     4. Ing. Igor Lévay  - delegovaný Zastupiteľstvom NSK za zamestnávateľov - SOPK

      

     Predsedom RŠ SPŠSE Nitra je PaedDr. Peter Antala.