• ČASOVÝ HARMONOGRAM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

     

    02.5.2022 a 09.5.2022

     

     8,00 - 8,15         príchod žiakov do školy - prezentácia

     

    8,15 - 8,25         organizačné pokyny – administrácia PS

        

    8,25 - 9,10         slovenský jazyk a literatúra

     

    9,10 - 9,20         prestávka

     

    9,20 - 9,25         organizačné pokyny – administrácia PS

     

    9,25 - 10,25       matematika

     

     

     

    ČASOVÝ HARMONOGRAM ZAČLENENÝCH ŽIAKOV

     

    1. stupeň začlenenia

     

    02.5.2022 a 09.5.2022

     

     8,00  -   8,15          príchod žiakov do školy - prezentácia

     

     8,15   - 8,25           organizačné pokyny – administrácia PS

        

     8,25 -   9,20           slovenský  jazyk a literatúra

     

    9,20 -  9,25             prestávka

     

    9,25 - 9,30              organizačné pokyny – administrácia PS

     

    9,30 – 10,45            matematika

     

     

     

    ČASOVÝ HARMONOGRAM ZAČLENENÝCH ŽIAKOV

     

    2. stupeň začlenenia

     

    02.5.2022 a 09.5.2022

     

     

     8,00  -   8,15          príchod žiakov do školy - prezentácia

     

     8,15   - 8,25           organizačné pokyny – administrácia PS

        

     8,25 -   9,30           slovenský  jazyk a literatúra

     

     9,30 -  9,35            prestávka

     

     9,35 - 9,40             organizačné pokyny

     

     9,40 – 11,10           matematika