• Namiesto On-line DOD

    • Dobrý deň, Vážení rodičia, milí deviataci.

     Na organizovanie DOD na našej škole je potrebných aspoň 40 študentov a 10 učiteľov, aby sme Vám mohli ukázať v činnosti všetky zariadenia a prístroje, ktoré na škole máme. Nemá veľký význam chodiť po škole s kamerou a ukazovať Vám ich vypnuté. Preto Vám teraz popíšem, ako by to vyzeralo, keby sme Vás mohli privítať u nás v škole na DOD.

     Po vstupe do školy, by ste prišli do miestnosti č. 117, v ktorej by som Vás privítal a premietol by som Vám 6 minútový film o škole. Po mne by sa k Vám prihovorila študentka – členka žiackej školskej rady a odprezentovala by Vám našu školu z pohľadu študentov, z pohľadu študentského života. Potom by som odpovedal na Vaše otázky ohľadom štúdia a prijímacích skúšok a vysvetlil by som Vám kritéria na PS. (Kritéria sa zatiaľ ešte tvoria, pretože je dosť obtiažne vytvoriť kritéria zodpovedajúce tejto ťažkej dobe dištančného vzdelávania. )

     Po tomto úvode by si Vás po skupinách cca 20 ľudí prevzali sprievodcovia a previedli by Vás po odborných učebniach a laboratóriách, v ktorých by Vám študenti a naši učitelia predvádzali v činnosti rôzne zariadenia a odpovedali na Vaše otázky, ako napríklad na DOD 08. 12. 2017, z ktorého je táto reportáž.

     O tom, ako to na našej škole funguje a čo všetko sa deje počas celého školského roku, sa môžete ďalej dozvedieť zo školského časopisukroniky školy alebo z toho, čo sa o nás píše v médiách.

     Ak si prezriete videa, prezentácie a ďalšie materiály spomínané vyššie a budete mať nejaké otázky, tak ich rád zodpoviem osobne na telefónnom čísle školy

     Ing. Jozef Gerhát, riaditeľ školy