• Školský špeciálny pedagóg

    • Mgr. Eva Balážová

     konzultačné hodiny: 

          pondelok 13,00 - 16,00

          streda 13,00 - 16,00

     miestnosť: učebňa č. 117