• Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

     • Dňa 16.9. 2020 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre uskutočnilo regionálne kolo recitačnej súťaže poézie i prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa okrem dvojice našich žiakov zúčastnili mimoriadne disponovaní žiaci takmer výlučne zo ZUŠ v Nitre. V tejto tvrdej konkurencii získal Matej Lehocký (IV.S) v súťaži v próze cenné 3. miesto, keď zaujal svojím uvoľneným a spontánnym prejavom. Dávid Halás (IV.A), ktorý zožal od poroty pochvalu za výbornú techniku prednesu, sa napokon nedostal v súťaži v poézii na medailové pozície. Obom žiakom blahoželáme a želáme ďalšie úspechy.

     • Štipendium v šk. roku 2020/21

     • Postup pre uplatnenie štipendia:

      1. Naštudujte si prílohy Štipendium na SPŠSE Nitra a Paragraf 149 zákona 245/2008. 

      2. V prípade, že žiak má nárok na štipendium, vyplňte žiadosť o štipendium (v prílohe) a odovzdajte ju aj s príslušnými potvrdeniami p. Gabalcovej na ekonomickom úseku školy (miestnoť č.116) do 23.9.2020.

       V prípade otázok alebo spresnení kontaktujte p. Gabalcovú na telefónnom čísle 037/6510862 alebo mailom na daniela.gabalcova@spssenitra.sk.