• Olympiáda ľudských práv - školské kolo
     • Olympiáda ľudských práv - školské kolo

     • Dňa 25.11. 2020 sa konalo školské kolo súťaže Olympiáda ľudských práv, ktorej sa zúčastnilo osem žiakov. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa uskutočnilo online formou a to testom v EduPage. Posledná otázka testu bola otvorená. V nej mali žiaci prezentovať krátkou úvahou svoj názor na pridelenú tému z oblasti ľudských práv. Žiaci, aj tí neumiestnení, preukázali znalosť stavanú na všeobecnom prehľade z dennej mienkotvornej tlače či verejnoprávnych médií.

      Výsledky súťaže:

      1. miesto: Jakub Gál (III. A)

      2. miesto: Martin Belan (III. B)

      3. miesto: Tomáš Tóth (III. M)

      Do krajského kola postupuje Jakub Gál. Ďakujeme za účasť a postupujúcemu želáme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Zenit v elektronike - krajské kolo
     • Zenit v elektronike - krajské kolo

     • Dňa 24.11. sa konalo online krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Práce oboch našich zástupcov Martina Husára (II. A) a Jakuba Gála (III. A) boli vyhodnotené ako najlepšie vo svojej kategórii (nebolo určované poradie). Vzhľadom na pandemickú situáciu sa nebude konať celoštátne kolo. Oboch chlapcom blahoželáme k vynikajúcemu úspechu.

    • Amavet - celoštátne kolo
     • Amavet - celoštátne kolo

     • Dňa 9.11.2020 prebehlo online formou celoštátne kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET. V súťaži bolo prezentovaných 31 projektov. Odborná komisia, zložená z vedcov a vysokoškolských pedagógov, ocenila práce postupom na svetové a národné vedecko technické súťaže a festivaly. Náš študent Jakub Gál (III. A) bol ocenený postupom na medzinárodnú vedeckú súťaž v USA ISEF s projektom "Efektívna neurónová sieť na autonómnom robotickom všesmerovom systéme", v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo. ISEF je najprestížnejšou súťažou pre mladých vedcov na svete. Každoročne sa jej zúčastní približne 1800 mladých ľudí zo stredných škôl z viac ako 75 krajín a regiónov sveta, kde majú možnosť prezentovať svoj výskum a súťažiť o ceny v hodnote 5 miliónov dolárov.

      K tomuto mimoriadnemu úspechu Jakubovi blahoželáme a úprimne držíme palce v medzinárodnej súťaži.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

     • Dňa 19. 11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnil sa ho Daniel Janík zo IV. B, ktorý chce nadviazať na svoj úspech v minulom školskom roku. Želáme mu veľa úspechov v okresnom kole.

      Výsledky:

      1. Daniel Janík (IV. B)

    • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

     • V dňoch 18. a 19. 11.2020 sa na škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa uskutočnilo online formou. V prvej časti prihlásení žiaci absolvovali test, do druhej ústnej časti postúpio 7 najlepších. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a Adamovi Balkovi (III. A) želáme veľa úspechov v okresnom kole.

      Výsledky:

      1. Adam Balko (III. A)

      2. Juraj Kocour (IV. M)

      3. Patrik Pavlík (IV. B)

    • Amavet - krajské kolo
     • Amavet - krajské kolo

     • Náš žiak Jakub Gál z III. A pridal k mnohým svojim doterajším úspechom ďalší, keď dňa 27.10. zvíťazil vo svojej kategórii v krajskom kole súťaže Amavet so svojou veľmi náročnou prácou na úrovni vedeckých prác vysokých škôl. Navrhol a vytvoril autonómneho robota, ktorý sa využíva pre hru Robocup (niečo ako robotický futbal), pričom jeho robot sa orientuje podľa nasnímaných objektov z kamier (bránka, lopta, súperov robot). Tie sú vyhodnocované  a rozpoznávané pomocou neurónových sietí s využitím zložitých algoritmov. Jakubovi ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mu veľa úspechov v celoštátnom kole.

      https://www.youtube.com/watch?v=fuTrGaSgjog

    • Zenit v strojárstve - školské kolo
     • Zenit v strojárstve - školské kolo

     • 29.10. sa uskutočnilo online školské kolo súťaže Zenit v strojárstve, ktorého sa zúčastnili šiesti žiaci III. S a IV. S. 

      Umiestnenie v kategórii A:

      1. Michal Skladaný (III. S)

      2. Andrej Lukačovič (IV. S)

      3. Juraj Čičo (IV.S)

      Do krajského kola postupujú prví dvaja. Ďakujeme za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov v krajskom kole.