• Zenit v programovaní - krajské kolo
     • Zenit v programovaní - krajské kolo

     • Dňa 25.11.2021 sa konalo online krajské kolo súťaže Zenit v programovaní, ktorého sa zúčastnili Tomáš Kordoš (II. B), Martin Husár, Lucas Palka (III. A), Adam Balko, Marek Sádovský (IV. A). Najlepšie umiestnenie v konkurencii aj gymnazistov dosiahli Adam Balko v kategórii "A", keď skončil na 10 mieste a Tomáš Kordoš v kategórii "B" so 6. miestom. Tešíme sa z ich dosiahnutých výsledkov.

    • Zenit v elektronike - krajské kolo
     • Zenit v elektronike - krajské kolo

     • Dňa 25.11. sa konalo online krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Práce oboch našich zástupcov Andreja Halvelanda (II. A) a Jakuba Gála (IV. A) obsadili 1. miesto vo svojej kategórii a postupujú do celoštátneho kola. Oboch chlapcom blahoželáme k vynikajúcemu úspechu a držíme palce v ďalšom kole.

    • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

     • V dňoch 25. a 26.11.2021 sa na škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V prvej časti prihlásení žiaci absolvovali test, do druhej ústnej časti postúpio 6 najlepších. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a Adamovi Balkovi (IV. A) želáme veľa úspechov v okresnom kole.

      Výsledky:

      1. Adam Balko (IV. A)

      2. Adam Zaujec (IV. A)

      3. Samuela Gaži (III. A)

     • Juvenes Translatores - školské kolo

     • Dňa 18.10.2021 sa na škole uskutočnilo školské kolo súťaže Mladí prekladatelia, ktorého sa zúčastnilo 16 žiakov z rôznych tried. V jednotlivých kategóriach a celkovo skončili v nasledujúcom poradí:

      "Preklad zo slovenského do anglického jazyka" 

      1. miesto: Andrej Balajka (III. A)

      2. miesto: Martin Husár a Filip Močary (III. A)

       

      "Preklad z anglického do slovenského jazyka" 

      1. miesto: Dominik Andel (III. A)

      2. miesto: Richard Gráčik (II. A)

       

      "Celkové umiestnenie":

      1. miesto: Andrej Balajka (III. A)

      2. miesto: Dominik Andel (III. A)

      3. miesto: Martin Husár, Filip Močary (III. A) a Richard Gráčik (II. A)

       

      Všetkým ďakujeme za aktívnu účasť a víťazom blahoželáme.

    • Amavet - celoštátne kolo
     • Amavet - celoštátne kolo

     • V dňoch 7. - 9.11.2021 sa uskutočnilo celoštátne kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET. Odborná komisia, zložená z vedcov a vysokoškolských pedagógov, ocenila práce postupom na svetové vedecko-technické súťaže a festivaly. Náš študent Jakub Gál (IV. A) bol ocenený postupom na medzinárodnú vedeckú súťaž v Holandsku EUCYS. K tomuto výnimočnému úspechu Jakubovi blahoželáme a úprimne držíme palce v medzinárodnej súťaži.

    • Zenit v strojárstve - školské kolo
     • Zenit v strojárstve - školské kolo

     • 20.10. sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v strojárstve, ktorého sa zúčastnili šiesti žiaci III. S a IV. S. 

      Umiestnenie v kategórii A:

      1. Michal Skladaný (IV. S)

      2. Adam Kriška (III. S)

      3. Matej Valent (III.S)

      Do krajského kola postupujú prví dvaja. Ďakujeme za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov v krajskom kole.