• Olympiáda zo SJL - školské kolo
     • Olympiáda zo SJL - školské kolo

     • Dňa 10.12. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov školy naprieč všetkými triedami. Výsledky súťaže:

      kategória "A":

      1. miesto: Richard Hroššo (IV. S)

      2. miesto: Michal Skladaný (IV. S)

      3. miesto: Kristián Šiška (IV. B)

      kategória "B":

      1. miesto: Krištof Kováčik (I. B)

      2. miesto: Filip Losman (I. M)

      3. miesto: Marcel Pilka (II. A)

      Do krajského kola postupujú Richard Hroššo a Krištof Kováčik. Ďakujeme všetkým za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov v okresnom kole.

    • Európsky deň jazykov 2021
     • Európsky deň jazykov 2021

     • V aktuálnej pandemickej dobe bola hlavnou časťou slávenia Európskeho dňa jazykov korešpondenčná súťaž, ktorú vyhlásilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav, s názvom Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás. Súťažné príspevky sa vyhodnocovali v troch kategóriách: výtvarná, literárna a audiovizuálna. Naša škola sa zapojila v dvoch kategóriách. V literárnej kategórii nás reprezentoval Martin Mikuláš (IV. B) so svojou esejou Oui! (z franc. „áno“). V audio-vizuálnej kategórii nás s originálnou komentovanou prezentáciou Languages Are Key reprezentoval Ladislav Mihalik (III. B). Napriek vysokej kvalite príspevkov, ktoré naši žiaci samostatne a starostlivo vytvorili, sa naša škola neumiestnila na prvých ocenených priečkach.

    • Olympiáda ľudských práv - školské kolo
     • Olympiáda ľudských práv - školské kolo

     • Dňa 8.12.2021 sa konalo školské kolo súťaže Olympiáda ľudských práv. Zúčastnili sa jej ôsmi žiaci 3. ročníka. Školské kolo OĽP prebehlo online formou a to testom v EduPage. Posledná otázka testu bola otvorená. V nej mali žiaci prezentovať krátkou úvahou svoj názor na pridelenú tému z oblasti ľudských práv. Žiaci, aj tí neumiestnení, preukázali znalosť stavanú na všeobecnom prehľade z dennej mienkotvornej tlače či verejnoprávnych médií.

      Výsledky súťaže:

      1. miesto: Ladislav Mihalik (III. B)

      2. miesto: Lucas Palka (III. A)

      3. miesto: Kristián Kocák (III. B)

      Do krajského kola postupuje Ladislav Mihalik. Ďakujeme za účasť a postupujúcemu želáme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Matematická olympiáda - školské kolo
     • Matematická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 7.12.2021 sa konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie "A" pre žiakov 3. a 4. ročníka. Súťaže sa zúčastnili Lucas Palka (III. A), Marek Sádovský a Jakub Gál (IV. A). Víťazom školského kola sa stal Jakub Gál. Všetkým zúčastnením riešiteľom ďakujeme za účasť .

    • Zenit v strojárstve - krajské kolo
     • Zenit v strojárstve - krajské kolo

     • Dňa 30.11.2021 sa konalo online krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve, ktorého sa zúčastnili Michal Skladaný (IV. S) a Adam Kriška (III. S).  Michal Skladaný vo svojej kategórii zvíťazil a postupuje do celoštátneho kola. Adam Kriška obsadil veľmi pekné 4. miesto. Tešíme sa z ich dosiahnutých výsledkov a Michalovi držíme palce vo ďalšom kole.