• Strojárska olympiáda - celoštátne kolo
     • Strojárska olympiáda - celoštátne kolo

     • Dňa 17.2.2022 dvaja žiaci našej školy Samuel Čápek a Dominik Mankovický zo IV. M nás so svojou prácou reprezentovali v celoštátnom kole Strojárskej olympiády. V konkurencii iných škôl obsadili vynikajúce 2. miesto, k čomu im blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. 

    • Olympiáda SJL - krajské kolo
     • Olympiáda SJL - krajské kolo

     • Dňa 11.2.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. V kategórii "A" spomedzi 22 súťažiacich obsadil Richard Hroššo (IV. S) hodnotné 8. miesto. Pred ním a aj bezprostredne za ním sa umiestnili iba žiaci gymnázií, čiže spomedzi žiakov SOŠ sa umiestnil najvyššie v kraji! V kategórii "B" obsadil Krištof Kováčik (I. B) 12. miesto spomedzi 18 súťažiach. Obom žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Olympiáda ľudských práv - krajské kolo
     • Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

     • Dňa 10.2.2022 sa žiak Ladislav Mihalik (III. B) zúčastnil krajského kola Olympiády ľudských práv. Krajské kolo bolo aj tento rok realizované dištančnou formou. V silnej konkurencii gymnazistov si Ladislav zmeral vedomosti a všeobecný prehľad z oblasti ľudských práv, medzinárodného práva či diania vo svete. Aj napriek tomu, že nepostúpil do celoštátneho kola mu ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Biblická olympiáda - školské kolo
     • Biblická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 8.2.2022 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády v online formou. Zúčastnilo sa ho 6 žiakov školy 1. až 3. ročníka.

      Výsledky súťaže:

      1. miesto: Jakub Išky (III. B)

      2. miesto: Monika Sikoraiová (I. M)

      3. miesto: Patrik Ťapušík (I. M)

      V prípade konania sa vyššieho kola postupujú umiestnení ako tím. Ďakujeme všetkým za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov v ďalšom kole.