• Matematický náboj 2022 - medzinárodná tímová súťaž
     • Matematický náboj 2022 - medzinárodná tímová súťaž

     • Dňa 18.3.2022 sa 4 tímy našich žiakov zúčastnili medzinárodnej tímovej matematickej súťaže Matematický náboj. Tím v kategórii "Seniori" v zložení: Ondrej Muzika (II. B), Lucas Palka (III. A), Jakub Gál, Marek Sádovský (IV. A) a Marek Lörinc (IV. B) sa v silnej konkurencii žiakov prevažne matematických gymnázií umiestnil v rámci celého Slovenska na krásnom 35. mieste zo 116 tímov a medzinárodne na 268. mieste zo 622 zapojených škôl. Tri tímy nováčikov v kategorii "Juniori" sa z pomedzi 149 tímov umiestnili nasledovne: 1. tím: Peter Bódi, Krištof Kováčik, Martin Kubička, Diana Kunová, Paula Motyčiaková z I. B obsadil celoslovensky 29. miesto; 2. tím: Sebastián Hrnčiarik, Aleš Hurta, Daniel Križan, Matej Lauro, Samuel Ligocký z I. B obsadil 61. miesto; 3. tím: Šimon Lehocký (I. S), Oleksandr Makarchenkov, Filip Losman, Monika Sikoraiová, Filip Zelený (I. M) obsadili 91. miesto.

      Tento rok to vôbec nebolo ľahké, úlohy boli veľmi náročné a konkurencia silná, ale všetci dokázali, že matematika je ich silná stránka a keby bola súťaž organizovaná len pre žiakov stredných sodborných škôl, tak by určite boli na popredných priečkach. Chlapcom a dievčatám veľmi pekne ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a gratulujeme k obdivuhodným výsledkom.

    • Biblická olympiáda - dekanátne (okresné) kolo
     • Biblická olympiáda - dekanátne (okresné) kolo

     • Dňa 23.3.2022 nás traja naši žiaci Monika Sikoraiová, Patrik Ťapušík (I. M)Jakub Išky (III. B) reprezentovali v dekanátnom online kole Biblickej olympiády. Ako škola sme v ňom obsadili výborné 2. miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy.

    • SOČ - školské kolo
     • SOČ - školské kolo

     • Dňa 8.3.2022 sa konalo školské kolo SOČ. Žiaci predviedli v neľahkej situácii pekné a zaujímavé práce. Umiestneným na prvých 2 miestach želáme veľa úspechov v krajskom kole.

      Výsledky v jednotlivých odboroch:

      odbor "09 Strojárstvo, hutníctvo a doprava"

      1. miesto: Michal Skladaný (IV. S)

      2. miesto: Šimon Kolník, Lukáš Piterka (IV. M)

      odbor "11 Informatika"

      1. miesto: Jakub Gál (IV. A)

      2. miesto: Adam Balko, Jakub Brezovský (IV. A)

      odbor "12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika"

      1. miesto: Martin Horka, Martin Mikuláš (IV. B)

      2. miesto: Samuel Nagy (IV. B)

      3. miesto: Adam Zaujec (IV. A), Samuel Čápek, Dominik Mankovický (IV. M)

      odbor "16 Teória kultúry, umenie, umelecká odevná tvorba"

      1. miesto: Jakub Gál (IV. A)

       

    • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

     • Dňa 7.3.2021 sa konalo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Výsledky:

      prednes poézie

      1. miesto: Jakub Laca (I.M)

      prednes prózy

      1. miesto: Martin Peňaško (III.S)

      2. miesto: Diana Kunová (I.B)

      Ďakujeme zúčastneným za snahu a Jakubovi  a Martinovi prajeme veľa úspechov v regionálnom kole.