• Prijímacie skúšky 2022

     • Aktuality:

      18. 05. 2022 10:00 Práve sme zverejnili výsledkové listiny.

      13. 05. 2022 Informácie pre rodičov prijatých žiakov a budúcich prijatých na odvolanie.

      12. 05. 2022 Informácie pre rodičov neprijatích žiakov.

      11. 05. 2022 16:55 Práve sme rozposlali rozhodnutia o neprijatí na všetky odbory na maily rodičov. Pokiaľ nemáte od nás žiadne rozhodnutie, ozvite sa 12. 05. 2022 telefonicky do školy od 8:30 do 14:30.

      11. 05. 2022 13:50 Práve sme rozposlali rozhodnutia o prijatí na odbor elektrotechnika. V mailoch je chyba, správne má veta znieť: "nový mail s predmetom "Potvrdenie o nastúpení na odbor elektrotechnika".

      V odbore mechatronika je rezervované jedno miesto a v odbore elektrotechnika sú rezervované štyri miesta do vykonania PS v náhradnom termíne.

      11. 05. 2022 10:20 Práve sme rozposlali rozhodnutia o prijatí na odbory strojárstvo a mechatronika na maily rodičov.

      10. 05. 2022 Prijímacie skúšky v náhradnom termíne pre žiakov: 21mech1, 75ele1, 38ele2, 44ele2, 86ele1sa uskutočnia v pondelok 16. 05. 2022 o 13:00 v miestnosti č. 117.

      06. 05. 2022 Pre budúcich prvákov, ktorí sú zďaleka, zverejnujeme kritéria a žiadosť o prijatie na internát SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, Nitra.

      02. 05. 2022 Prebehli PS v prvom termíne. Traja žiaci, ktorí sa nezúčastnili zo zdravotných dôvodov, budú pozvaní v náhradnom termíne.

      29. 04. 2022 Na mailové adresy rodičov sme poslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok.

      28. 04. 2022 Zverejnili sme body uchádzačov za výsledky zo ZŠ a T9

      28. 04. 2022 Stiahli sme výsledky T9 a začíname pracovať na vytriedení tých uchádzačov, ktorí splnili podmienku na prijatie bez prijímacích skúšok., t.j. aj SJL aj MAT min 80%.

      25. 04. 2022 Na mailové adresy rodičov sme poslali pozvánky na druhý termín PS ( 09.05.2022 ) pre uchádzačov do  odboru  elektrotechnika.

      22. 04. 2022 Na mailové adresy rodičov sme poslali pozvánky na druhý termín PS ( 09.05.2022 ) pre uchádzačov do  odborov  strojárstvo a mechatronika. 

      21. 04. 2022 sme zverejnili časový_harmonogram priebehu PS.

      20. 04. 2022 Na mailové adresy rodičov sme poslali pozvánky na prvý termín PS ( 02.05.2022 ) pre uchádzačov do  odboru  mechatronika a elektrotechnika.

      19. 04. 2022 Na mailové adresy rodičov sme poslali pozvánky na prvý termín PS ( 02.05.2022 ) pre uchádzačov do  odboru  strojárstvo.

      22. 02. 2022 Zverejnené kritéria na PS 2022 a aj na PS 2023

    • SOČ - celoštátne kolo
     • SOČ - celoštátne kolo

     • V dňoch 27. - 28.4.2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Mimoriadny úspech dosiahol žiak Jakub Gál (IV. A). So svojou prácou zvíťazil v odbore 11 Informatika. K tomuto vynikajúcemu úspechu blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.

      Kompletné výsledky celoštátneho kola: vysledky_SOC_CK.zip​​​​​​​

    • ... a Slovo bolo u Boha - krajské kolo
     • ... a Slovo bolo u Boha - krajské kolo

     • Dňa 28.4. sa recitačnej súťaže  v prednese kresťanskej poézie a prózy zúčastnili Diana Kunová a Samuel Ligocký z I. B. Vynikajúci úspech dosiahla Diana, ktorá sa umiestnila na 2. mieste. Obom ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme

    • Jazykový kvet - výberové kolo
     • Jazykový kvet - výberové kolo

     • V dňoch 1. - 15.3.2022 sa uskutočnil Jazykový Kvet 2022 - postupová súťaž v prednese poézie, prózy a drámy v anglickom jazyku. Prvé kolo sa realizuje formou online súťažných príspevkov v rámci kraja, z ktorých porota vyberá postupujúcich v jednotlivých kategóriách. Tento rok sa na súťaži zúčastnili dvaja žiaci z našej školy – Ladislav Mihalik (III. B) s prácou W. Shakespeare: To be or not to be a Filip Močary (III. A) s prácou B. Stoker: The road to castle Dracula. Obaja neboli pozvaní na prezenčné krajské finále. Za ich príspevky, úsilie i reprezentáciu školy ďakujeme.

    • Beniakove Chynorany - oblastné kolo
     • Beniakove Chynorany - oblastné kolo

     • Dňa 21.4. 2022 sa uskutočnilo spojené krajské kolo súťaže v prednese za Nitriansky a Trenčiansky kraj v Topoľčanoch. V konkurencii najlepších recitátorov takmer výlučne z umeleckých škôl naši žiaci podali veľmi koncentrované a veľmi vydarené výkony. Martin Peňaško (III. S), Martin Mesároš (III. A) i Filip Lenčéš (I. S) vybojovali ocenenia Čestné uznanie. Prví dvaja v kategórii II a F.Lenčéš v kategórii I. Za svoje výkony zožali aj osobnú pochvalu predsedu poroty, hoci na medailové pozície to nestačilo. Všetkým trom žiakom srdečne gratulujeme a prajeme ďalšiu motiváciu k dôstojnej reprezentácii školy. Fotky sú vo Fotoalbume.

    • Výsledková listina KK SOČ
     • Výsledková listina KK SOČ

     • Výsledková listina KK SOČ.

      Všetci účastníci podľa výsledkovej listiny dostanú certifikát o účasti od vedenia svojej školy. Študenti na 1., 2. a 3. mieste dostanú aj diplomy a ceny (15, 10 alebo 5  € poukážku), ktoré zašleme my poštou na ich školu.

      Žiaci na 1. a 2. mieste na KK SOČ postupujú do celoštátneho kola, pričom pokyny dostanú mailom na adresu uvedenú v prihláške do 15.4.2022.

    • Ťukni 2022
     • Ťukni 2022

     • Jazyková súťaž Ťukni 2022 je dištančná postupová celoslovenská súťaž v poviedkovej tvorbe pre deti a mládež. Mali sme v nej zapojených dvoch súťažiacich: Mateja Mlyneka (III.M) s poviedkou The Lord of the Seas a Ladislava Mihalika (III.B) s poviedkou Sorrows of Living. Ich poviedky boli zaslané priamo do postupového kola, v ktorom porota vyberá tri najlepšie práce za jednotlivé kraje do finálového kola. Napriek úsiliu a kreativite naši žiaci bohužiaľ nepostúpili za kraj do finálového kola, no i tak im ďakujeme za prácu navyše a reprezentáciu školy.