• Zbierka Deň úsmevu
     • Zbierka Deň úsmevu

     • Dňa 19.5.2022 na našej škole prebehla celoslovenská finančná zbierka s názvom DEŇ ÚSMEVU 2022. Zbierka je organizovaná v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti, pomoci ohrozeným rodinám na Slovensku a pomoci obetiam trestných činov. Monika Sikoraiová a Peter Ligač, ktorí prešli s pokladničkou po škole, spolu vyzbierali 145,65 eur. Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme, že pripeli na dobrú vec.

     • Energocraft

     • Náš žiak Andrej HamaraII. M spolu so svojimi spoluhráčmi získali 3. miesto v súťaži Energocraft spomedzi 375 prihlásených projektov. Ich cieľom bolo postaviť v hre Minecraft modely troch nízko emisných elektrární – jadrovú, veternú a vodnú. Zapojené stavby boli hodnotené nielen na základe ich vzhľadu, ale posudzovala sa aj ich vnútorná konštrukcia a funkčnosť. TOP elektrárne sa nakoniec dostali do finálového vysielania, počas ktorého odborná porota vyhlásila výsledky súťaže a určila najlepšiu Energocraft stavbu. Andrejovi blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

      Fotky Energocraft IV/2022.

     • Exkurzia Energoland Mochovce

     • V dňoch od 25.4. do 28.4. sa žiaci tretieho ročníka a triedy II. M a I. S zúčastnili exkurzie v Energolande v Mochovciach.  Energoland je informačno-náučné centrum o energii a jej výrobe, ktoré je od roku 2014 súčasťou Slovenskej elektrárne v Mochovciach pri atómovej elektrárni. Prehliadka má viac ako 40 interaktívnych exponátov, je spojením zábavy a vzdelania. Ponúka informácie o energii, výrobe elektriny, o uhlíkovej záťaži a o pozitívach i negatívach jednotlivých spôsobov výroby elektriny. 

      Fotky: Energoland Mochovce IV/2022.

    • Bedminton žiačok - okresné kolo
     • Bedminton žiačok - okresné kolo

     • V piatok 6.5.2022 sa naše žiačky Diana Kunová a Paula Motyčiaková z I. B zúčastnili bedmintonového turnaja žiačok stredných škôl. Obsadili 5. miesto v okrese. Ďakujeme za reprezentáciu školy

     • Múzeum holokaustu Sereď

     • V dňoch 25.4. a 28.4. sa žiaci druhého ročníka zúčastnili exkurzie v Múzeu holokaustu, ktoré sídli v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi a ktoré predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Počas necelých troch hodín si žiaci prezreli expozíciu s kvalitným výkladom, niektorí vložili svoju "prosbu, želanie či modlitbu" do symbolickej pietnej steny odkazujúcej na Múr nárekov v Jeruzaleme a nakoniec absolvovali prednášku na tému "Úteky z táborov smrti".

      Fotky: Múzeum holokaustu Sereď.

     • Exkurzia na Nitrianskom hradnom kopci

     • Počas dvoch dní 26.4. a 27.4. sa žiaci 3. ročníka zúčastnil exkurzie v historicky vzácnej Diecéznej knižnici v Nitre, ktorú zriadil biskup Ladislav Adam Erdödy ešte začiatkom 18. storočia a potom ju presťahoval do novej budovy biskup Augustín Roškováni. V súčasnosti knižný fond tvorí okolo 66 000 kníh v 37 jazykoch, dokonca aj časopis písaný Braillovým písmom. Žiaci si tak mohli pozrieť ohromné historické priestory tejto knižnice, videli najhrubšiu i najmenšiu knihu v knižnici či nazreli do podpisovej knihy, kde zanechal svoj "autogram" aj sám cisár František Jozef I. Druhou časťou exkurzie bol veľký okruh na Nitrianskom hrade, kde žiaci navštívili múzeum, katedrálu, vežu a v jednom prípade aj kazematy. Katedrálu i niektoré súčasti hradu im okomentovali naši učitelia Mgr. Karol Gazdík a Mgr. Eva Stanová. Trieda III.S však mala to šťastie, že ich výnimočne sprevádzal PhDr. Matej Šiška, PhD., ktorý vystupoval ako knieža Slavobor v dobovom oblečení.

      Druhý deň žiakom počasie znemožnilo vstup na vežu, no III.B mala dve kultúrne vložky. Jednou z nich bol spev nášho učiteľa v gotickej sedílii (výklenok so sedadlom), kde na príklade latinskej antifóny Regina Coeli demonštroval akustické čaro týchto architektonických rezonátorov. O druhú kultúrnu vložku sa postaral žiak Kristián Kocák, ktorý si cez svoje známosti na hrade vybavil prístup ku katedrálnemu organu a niečo svojim spolužiakom na ňom zahral. Bola to okázalá bodka za dvojdňovým "turné" so štyrmi vstupmi do Diecéznej knižnice, múzea a katedrály.

      Fotky: Nitriansky kopec.