• Olympiáda NEJ - okresné kolo
     • Olympiáda NEJ - okresné kolo

     • Dňa 20.1.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Náš žiak Daniel Janík zo IV. B v ňom zvíťazil a po tomto úspechu postupuje do krajského kola. Ďakujeme mu za úspešnú reprezentáciu školy a držíme mu palce v ďalšej súťaži.

    • Olympiáda ANJ - okresné kolo
     • Olympiáda ANJ - okresné kolo

     • Dňa 13.1.2021 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Náš žiak Adam Balko z III. A v ňom zvíťazil a po tomto úspechu postupuje do krajského kola. Ďakujeme mu za úspešnú reprezentáciu školy a držíme mu palce v ďalšej súťaži.

    • Matematická olympiáda - školské online kolo
     • Matematická olympiáda - školské online kolo

     • Dňa 8.12.2020 sa konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie "A" pre žiakov 3. a 4. ročníka. Súťaže sa zúčastnili Marek Sádovský, Jakub Gál (III. A), Marek Lörinc (III. B), Michal Skladaný (III. S), Daniel Janík, Juraj Goryl (IV. B) a Patrik Horváth (IV. M). Nakoľko pandemická situácia nedovoľovala súťažiť žiakom zo školy, žiaci úlohy riešili online. Víťazom školského kola a zároveň úspešným riešiteľom sa stal Marek Sádovský, ktorý bol navrhnutý na postup do krajského kolo. Všetkým zúčastnením riešiteľom ďakujeme za účasť .

    • Matematický náboj - celoštátna a medzinárodná súťaž
     • Matematický náboj - celoštátna a medzinárodná súťaž

     • Dňa 11.12.2020 sa tím žiakov našej školy v zložení Adam Balko, Jakub Gál, Marek Sádovský (III. A), Marek Lorinc (III. B), Lucas Palka (II. A) zúčastnil online tímovej súťaže Matematický náboj. V silnej konkurencii prevažne "matematických" gymnázií obsadili v  rámci SR 22. miesto zo 132 zúčastnených tímov (pred nami 21 tímov z 8 gymnázií zameraných na matematiku),  medzinárodne obsadili 128. miesto  zo 569 zúčastnených tímov. Odmysliac si gymnázia, prvenstvo  si vyslúžili ako priemyselná škola, pretože na prvých 68. miestach boli len gymnáziá a medzi nimi jediná SŠ svieti vo výsledkovej listine práve tá naša, vďaka skvelému tímu. Chlapci dokázali, že vedia spolupracovať a majú vynikajúce vedomosti z matematiky a výborné logické myslenie. Za 120 minút dokázali vyriešiť 22 úloh. Aj napriek neľahkým podmienkam v tomto období "dištančnej výučby" venovali príprave na súťaž mnoho času, čo sa im nakoniec aj odzrkadlilo vo výsledku. Ešte raz im gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu.

       

      https://math.naboj.org/archive/results.php?year=2020&category=jun&country_code=sk

    • Mladý elektronik - celoštátne kolo
     • Mladý elektronik - celoštátne kolo

     • Dňa 30. 11. sa uskutočnilo dištančné kolo celoštátnej súťaže Mladý elektronik. Súťaž mala 2 časti: odborný test a praktickú stavbu súťažného výrobku zo súťažnej stavebnice. Medzi študentami 1. a 2. ročníka sa v celoslovenskom meradne vynikajúco umiestnil Martin Husár (II. A), ktorý sa umiestnil na 2. mieste. K úspechu mu blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov.

    • Online šach žiakov SŠ - majstrovstvá Nitrianskeho kraja
     • Online šach žiakov SŠ - majstrovstvá Nitrianskeho kraja

     • Dňa 28.11.2020 sa konali pre žiakov stredných a základných škôl Majstrovstvá Nitrianskeho kraja v šachu online. Náš žiak Matúš Mižička (IV. A) obsadil pekné 8. miesto a postúpil na majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú konať 13.12.2020. Držíme mu palce aj ďalšej súťaži.

    • Zenit v programovaní - krajské kolo
     • Zenit v programovaní - krajské kolo

     • Dňa 26.11.2020 sa konalo online krajské kolo súťaže Zenit v programovaní, ktorého sa zúčastnili Tomáš Kordoš (I. B), Adam Balko, Jakub Gál a Marek Sádovský (III. A), Daniel Janík a Jakub Plachtička (IV. B). Najlepšie umiestnenie v konkurencii aj gymnazistov dosiahli Jakub Gál v kategórii "A" a Tomáš Kordoš v kategórii "B". Obaja zhodne skončili na 7. mieste. Tešíme sa z dosiahnutého úspechu.

    • Olympiáda ľudských práv - školské kolo
     • Olympiáda ľudských práv - školské kolo

     • Dňa 25.11. 2020 sa konalo školské kolo súťaže Olympiáda ľudských práv, ktorej sa zúčastnilo osem žiakov. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa uskutočnilo online formou a to testom v EduPage. Posledná otázka testu bola otvorená. V nej mali žiaci prezentovať krátkou úvahou svoj názor na pridelenú tému z oblasti ľudských práv. Žiaci, aj tí neumiestnení, preukázali znalosť stavanú na všeobecnom prehľade z dennej mienkotvornej tlače či verejnoprávnych médií.

      Výsledky súťaže:

      1. miesto: Jakub Gál (III. A)

      2. miesto: Martin Belan (III. B)

      3. miesto: Tomáš Tóth (III. M)

      Do krajského kola postupuje Jakub Gál. Ďakujeme za účasť a postupujúcemu želáme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Olympiáda zo SJL - školské kolo
     • Olympiáda zo SJL - školské kolo

     • Dňa 24.11. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v online podmienkach. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov školy naprieč všetkými triedami. Výsledky súťaže:

      kategória "A":

      1. miesto: Daniel Janík (IV. B)

      2. miesto: Martin Horka (III. B)

      3. miesto: Marek Sádovský (III. A) a Kristián Šiška (III. B)

      kategória "B":

      1. miesto: Peter Pindeš (II. M)

      2. miesto: Ladislav Mihalik (II. B)

      3. miesto: Samuel Gaži (II. A)

      Do krajského kola postupujú Daniel Janík a Peter Pindeš. Ďakujeme všetkým za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov v okresnom kole.

    • Zenit v elektronike - krajské kolo
     • Zenit v elektronike - krajské kolo

     • Dňa 24.11. sa konalo online krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Práce oboch našich zástupcov Martina Husára (II. A) a Jakuba Gála (III. A) boli vyhodnotené ako najlepšie vo svojej kategórii (nebolo určované poradie). Vzhľadom na pandemickú situáciu sa nebude konať celoštátne kolo. Oboch chlapcom blahoželáme k vynikajúcemu úspechu.

    • Amavet - celoštátne kolo
     • Amavet - celoštátne kolo

     • Dňa 9.11.2020 prebehlo online formou celoštátne kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET. V súťaži bolo prezentovaných 31 projektov. Odborná komisia, zložená z vedcov a vysokoškolských pedagógov, ocenila práce postupom na svetové a národné vedecko technické súťaže a festivaly. Náš študent Jakub Gál (III. A) bol ocenený postupom na medzinárodnú vedeckú súťaž v USA ISEF s projektom "Efektívna neurónová sieť na autonómnom robotickom všesmerovom systéme", v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo. ISEF je najprestížnejšou súťažou pre mladých vedcov na svete. Každoročne sa jej zúčastní približne 1800 mladých ľudí zo stredných škôl z viac ako 75 krajín a regiónov sveta, kde majú možnosť prezentovať svoj výskum a súťažiť o ceny v hodnote 5 miliónov dolárov.

      K tomuto mimoriadnemu úspechu Jakubovi blahoželáme a úprimne držíme palce v medzinárodnej súťaži.

    • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

     • Dňa 19. 11. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnil sa ho Daniel Janík zo IV. B, ktorý chce nadviazať na svoj úspech v minulom školskom roku. Želáme mu veľa úspechov v okresnom kole.

      Výsledky:

      1. Daniel Janík (IV. B)

    • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

     • V dňoch 18. a 19. 11.2020 sa na škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa uskutočnilo online formou. V prvej časti prihlásení žiaci absolvovali test, do druhej ústnej časti postúpio 7 najlepších. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a Adamovi Balkovi (III. A) želáme veľa úspechov v okresnom kole.

      Výsledky:

      1. Adam Balko (III. A)

      2. Juraj Kocour (IV. M)

      3. Patrik Pavlík (IV. B)

    • Amavet - krajské kolo
     • Amavet - krajské kolo

     • Náš žiak Jakub Gál z III. A pridal k mnohým svojim doterajším úspechom ďalší, keď dňa 27.10. zvíťazil vo svojej kategórii v krajskom kole súťaže Amavet so svojou veľmi náročnou prácou na úrovni vedeckých prác vysokých škôl. Navrhol a vytvoril autonómneho robota, ktorý sa využíva pre hru Robocup (niečo ako robotický futbal), pričom jeho robot sa orientuje podľa nasnímaných objektov z kamier (bránka, lopta, súperov robot). Tie sú vyhodnocované  a rozpoznávané pomocou neurónových sietí s využitím zložitých algoritmov. Jakubovi ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mu veľa úspechov v celoštátnom kole.

      https://www.youtube.com/watch?v=fuTrGaSgjog

    • Zenit v strojárstve - školské kolo
     • Zenit v strojárstve - školské kolo

     • 29.10. sa uskutočnilo online školské kolo súťaže Zenit v strojárstve, ktorého sa zúčastnili šiesti žiaci III. S a IV. S. 

      Umiestnenie v kategórii A:

      1. Michal Skladaný (III. S)

      2. Andrej Lukačovič (IV. S)

      3. Juraj Čičo (IV.S)

      Do krajského kola postupujú prví dvaja. Ďakujeme za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Zenit v programovaní - školské kolo
     • Zenit v programovaní - školské kolo

     • Dňa 27. októbra sa uskutočnilo online školské kolo súťaže Zenit v programovaní. Zúčastnilo sa ho 6 žiakov z troch tried: I. B, III. A a IV. B. Do krajského kola postúpia pozvaní študenti na základe krajských výsledkov. Všetkým ďakujeme za účasť.

      Výsledky:

      kategória "A"

      1. Jakub Gál (III. A)

      2. Marek Sádovský (III. A)

      3. Adam Balko (III. A)

      kategória "B"

      1. Tomáš Kordoš (I. B)