• Zenit v elektronike - školské kolo
     • Zenit v elektronike - školské kolo

     • Aj v tomto online čase sa dňa 22. októbra uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov z viacerých tried. Do krajského kola (ak sa uskutoční) postupujú víťazi oboch kategórií, kde im budeme držať palce. Všetkým ďakujeme za účasť. Umiestnenie:

      kategória "A"

      1. Jakub Gál (III. A)

      2. Jakub Plachtička (IV. B)

      3. Jakub Bucha (III. B)

      kategória "B"

      1. Martin Husár (II. A)

      2. Lucas Palka (II. A)

      3. Richard Gráčik (I. A)

       

    • Zbierka Biela pastelka
     • Zbierka Biela pastelka

     • Dňa 16. septembra sme na škole uskutočnili, pod záštitou Žiackej školskej rady, finančnú zbierku Biela pastelka pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V tento deň sa z pomedzi dobrovoľných darcov vyzbierala suma 188,70 eur. Všetkým ďakujeme za podporu dobrej veci.

    • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo
     • Hviezdoslavov Kubín - regionálne kolo

     • Dňa 16.9. 2020 sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre uskutočnilo regionálne kolo recitačnej súťaže poézie i prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa okrem dvojice našich žiakov zúčastnili mimoriadne disponovaní žiaci takmer výlučne zo ZUŠ v Nitre. V tejto tvrdej konkurencii získal Matej Lehocký (IV.S) v súťaži v próze cenné 3. miesto, keď zaujal svojím uvoľneným a spontánnym prejavom. Dávid Halás (IV.A), ktorý zožal od poroty pochvalu za výbornú techniku prednesu, sa napokon nedostal v súťaži v poézii na medailové pozície. Obom žiakom blahoželáme a želáme ďalšie úspechy.

     • Štipendium v šk. roku 2020/21

     • Postup pre uplatnenie štipendia:

      1. Naštudujte si prílohy Štipendium na SPŠSE Nitra a Paragraf 149 zákona 245/2008. 

      2. V prípade, že žiak má nárok na štipendium, vyplňte žiadosť o štipendium (v prílohe) a odovzdajte ju aj s príslušnými potvrdeniami p. Gabalcovej na ekonomickom úseku školy (miestnoť č.116) do 23.9.2020.

       V prípade otázok alebo spresnení kontaktujte p. Gabalcovú na telefónnom čísle 037/6510862 alebo mailom na daniela.gabalcova@spssenitra.sk.