• Strojárska olympiáda - celoštátne kolo
     • Strojárska olympiáda - celoštátne kolo

     • Dňa 17.2.2022 dvaja žiaci našej školy Samuel Čápek a Dominik Mankovický zo IV. M nás so svojou prácou reprezentovali v celoštátnom kole Strojárskej olympiády. V konkurencii iných škôl obsadili vynikajúce 2. miesto, k čomu im blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. 

    • Olympiáda SJL - krajské kolo
     • Olympiáda SJL - krajské kolo

     • Dňa 11.2.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. V kategórii "A" spomedzi 22 súťažiacich obsadil Richard Hroššo (IV. S) hodnotné 8. miesto. Pred ním a aj bezprostredne za ním sa umiestnili iba žiaci gymnázií, čiže spomedzi žiakov SOŠ sa umiestnil najvyššie v kraji! V kategórii "B" obsadil Krištof Kováčik (I. B) 12. miesto spomedzi 18 súťažiach. Obom žiakom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

    • Olympiáda ľudských práv - krajské kolo
     • Olympiáda ľudských práv - krajské kolo

     • Dňa 10.2.2022 sa žiak Ladislav Mihalik (III. B) zúčastnil krajského kola Olympiády ľudských práv. Krajské kolo bolo aj tento rok realizované dištančnou formou. V silnej konkurencii gymnazistov si Ladislav zmeral vedomosti a všeobecný prehľad z oblasti ľudských práv, medzinárodného práva či diania vo svete. Aj napriek tomu, že nepostúpil do celoštátneho kola mu ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

    • Biblická olympiáda - školské kolo
     • Biblická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 8.2.2022 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády v online formou. Zúčastnilo sa ho 6 žiakov školy 1. až 3. ročníka.

      Výsledky súťaže:

      1. miesto: Jakub Išky (III. B)

      2. miesto: Monika Sikoraiová (I. M)

      3. miesto: Patrik Ťapušík (I. M)

      V prípade konania sa vyššieho kola postupujú umiestnení ako tím. Ďakujeme všetkým za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov v ďalšom kole.

    • Olympiáda ANJ - okresné kolo
     • Olympiáda ANJ - okresné kolo

     • Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo online okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Náš žiak Adam Balko zo IV. A v ňom veľmi tesne obsadil pekné 4. miesto. Ďakujeme mu za reprezentáciu školy.

    • Olympiáda zo SJL - školské kolo
     • Olympiáda zo SJL - školské kolo

     • Dňa 10.12. sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov školy naprieč všetkými triedami. Výsledky súťaže:

      kategória "A":

      1. miesto: Richard Hroššo (IV. S)

      2. miesto: Michal Skladaný (IV. S)

      3. miesto: Kristián Šiška (IV. B)

      kategória "B":

      1. miesto: Krištof Kováčik (I. B)

      2. miesto: Filip Losman (I. M)

      3. miesto: Marcel Pilka (II. A)

      Do krajského kola postupujú Richard Hroššo a Krištof Kováčik. Ďakujeme všetkým za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov v okresnom kole.

    • Európsky deň jazykov 2021
     • Európsky deň jazykov 2021

     • V aktuálnej pandemickej dobe bola hlavnou časťou slávenia Európskeho dňa jazykov korešpondenčná súťaž, ktorú vyhlásilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Štátny pedagogický ústav, s názvom Európsky deň jazykov 2021 – Jazyky okolo nás. Súťažné príspevky sa vyhodnocovali v troch kategóriách: výtvarná, literárna a audiovizuálna. Naša škola sa zapojila v dvoch kategóriách. V literárnej kategórii nás reprezentoval Martin Mikuláš (IV. B) so svojou esejou Oui! (z franc. „áno“). V audio-vizuálnej kategórii nás s originálnou komentovanou prezentáciou Languages Are Key reprezentoval Ladislav Mihalik (III. B). Napriek vysokej kvalite príspevkov, ktoré naši žiaci samostatne a starostlivo vytvorili, sa naša škola neumiestnila na prvých ocenených priečkach.

    • Olympiáda ľudských práv - školské kolo
     • Olympiáda ľudských práv - školské kolo

     • Dňa 8.12.2021 sa konalo školské kolo súťaže Olympiáda ľudských práv. Zúčastnili sa jej ôsmi žiaci 3. ročníka. Školské kolo OĽP prebehlo online formou a to testom v EduPage. Posledná otázka testu bola otvorená. V nej mali žiaci prezentovať krátkou úvahou svoj názor na pridelenú tému z oblasti ľudských práv. Žiaci, aj tí neumiestnení, preukázali znalosť stavanú na všeobecnom prehľade z dennej mienkotvornej tlače či verejnoprávnych médií.

      Výsledky súťaže:

      1. miesto: Ladislav Mihalik (III. B)

      2. miesto: Lucas Palka (III. A)

      3. miesto: Kristián Kocák (III. B)

      Do krajského kola postupuje Ladislav Mihalik. Ďakujeme za účasť a postupujúcemu želáme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Matematická olympiáda - školské kolo
     • Matematická olympiáda - školské kolo

     • Dňa 7.12.2021 sa konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie "A" pre žiakov 3. a 4. ročníka. Súťaže sa zúčastnili Lucas Palka (III. A), Marek Sádovský a Jakub Gál (IV. A). Víťazom školského kola sa stal Jakub Gál. Všetkým zúčastnením riešiteľom ďakujeme za účasť .

    • Zenit v strojárstve - krajské kolo
     • Zenit v strojárstve - krajské kolo

     • Dňa 30.11.2021 sa konalo online krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve, ktorého sa zúčastnili Michal Skladaný (IV. S) a Adam Kriška (III. S).  Michal Skladaný vo svojej kategórii zvíťazil a postupuje do celoštátneho kola. Adam Kriška obsadil veľmi pekné 4. miesto. Tešíme sa z ich dosiahnutých výsledkov a Michalovi držíme palce vo ďalšom kole.

    • Zenit v programovaní - krajské kolo
     • Zenit v programovaní - krajské kolo

     • Dňa 25.11.2021 sa konalo online krajské kolo súťaže Zenit v programovaní, ktorého sa zúčastnili Tomáš Kordoš (II. B), Martin Husár, Lucas Palka (III. A), Adam Balko, Marek Sádovský (IV. A). Najlepšie umiestnenie v konkurencii aj gymnazistov dosiahli Adam Balko v kategórii "A", keď skončil na 10 mieste a Tomáš Kordoš v kategórii "B" so 6. miestom. Tešíme sa z ich dosiahnutých výsledkov.

    • Zenit v elektronike - krajské kolo
     • Zenit v elektronike - krajské kolo

     • Dňa 25.11. sa konalo online krajské kolo súťaže Zenit v elektronike. Práce oboch našich zástupcov Andreja Halvelanda (II. A) a Jakuba Gála (IV. A) obsadili 1. miesto vo svojej kategórii a postupujú do celoštátneho kola. Oboch chlapcom blahoželáme k vynikajúcemu úspechu a držíme palce v ďalšom kole.

    • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo
     • Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo

     • V dňoch 25. a 26.11.2021 sa na škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. V prvej časti prihlásení žiaci absolvovali test, do druhej ústnej časti postúpio 6 najlepších. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a Adamovi Balkovi (IV. A) želáme veľa úspechov v okresnom kole.

      Výsledky:

      1. Adam Balko (IV. A)

      2. Adam Zaujec (IV. A)

      3. Samuela Gaži (III. A)

     • Juvenes Translatores - školské kolo

     • Dňa 18.10.2021 sa na škole uskutočnilo školské kolo súťaže Mladí prekladatelia, ktorého sa zúčastnilo 16 žiakov z rôznych tried. V jednotlivých kategóriach a celkovo skončili v nasledujúcom poradí:

      "Preklad zo slovenského do anglického jazyka" 

      1. miesto: Andrej Balajka (III. A)

      2. miesto: Martin Husár a Filip Močary (III. A)

       

      "Preklad z anglického do slovenského jazyka" 

      1. miesto: Dominik Andel (III. A)

      2. miesto: Richard Gráčik (II. A)

       

      "Celkové umiestnenie":

      1. miesto: Andrej Balajka (III. A)

      2. miesto: Dominik Andel (III. A)

      3. miesto: Martin Husár, Filip Močary (III. A) a Richard Gráčik (II. A)

       

      Všetkým ďakujeme za aktívnu účasť a víťazom blahoželáme.

    • Amavet - celoštátne kolo
     • Amavet - celoštátne kolo

     • V dňoch 7. - 9.11.2021 sa uskutočnilo celoštátne kolo Festivalu vedy a techniky AMAVET. Odborná komisia, zložená z vedcov a vysokoškolských pedagógov, ocenila práce postupom na svetové vedecko-technické súťaže a festivaly. Náš študent Jakub Gál (IV. A) bol ocenený postupom na medzinárodnú vedeckú súťaž v Holandsku EUCYS. K tomuto výnimočnému úspechu Jakubovi blahoželáme a úprimne držíme palce v medzinárodnej súťaži.

    • Zenit v strojárstve - školské kolo
     • Zenit v strojárstve - školské kolo

     • 20.10. sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v strojárstve, ktorého sa zúčastnili šiesti žiaci III. S a IV. S. 

      Umiestnenie v kategórii A:

      1. Michal Skladaný (IV. S)

      2. Adam Kriška (III. S)

      3. Matej Valent (III.S)

      Do krajského kola postupujú prví dvaja. Ďakujeme za účasť a postupujúcim želáme veľa úspechov v krajskom kole.

    • Zenit v programovaní - školské kolo
     • Zenit v programovaní - školské kolo

     • Dňa 19. októbra sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v programovaní. Zúčastnilo sa ho 8 žiakov zo štyroch tried: II. B, III. A, IV. A a IV. B. Do krajského kola postúpia pozvaní študenti na základe krajských výsledkov. Všetkým ďakujeme za účasť.

      Výsledky:

      kategória "A"

      1. Marek Sádovský (IV. A)

      2. Adam Balko (IV. A)

      3. Jakub Gál (IV. A)

      kategória "B"

      1. Tomáš Kordoš (II. B)

    • Zenit v elektronike - školské kolo
     • Zenit v elektronike - školské kolo

     • Dňa 21. októbra sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov z viacerých tried. Do krajského kola postupujú víťazi oboch kategórií, kde im budeme držať palce. Všetkým ďakujeme za účasť. Umiestnenie:

      kategória "A"

      1. Jakub Gál (IV. A)

      2. Martin Husár (III. A)

      3. Lucas Palka (III. A)

      kategória "B"

      1. Andrej Halveland (II. A)

      2. Richard Gráčik (II. A)

      3. Jakub Bohunický (I. A)

       

    • Amavet - krajské kolo
     • Amavet - krajské kolo

     • Náš žiak Jakub Gál zo IV. A pridal k mnohým svojim doterajším úspechom ďalší, keď dňa 15.10. zvíťazil vo svojej kategórii v krajskom kole súťaže Amavet so svojou prácou Efektívna kamera s optimalizovanou architektúrou neurónovej siete. V práci využil neurónové siete pre rozpoznávanie objektov s vlastnou architektúrou hardvéru. Jakubovi ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mu veľa úspechov v celoštátnom kole.