• Aktuality - PS 2022

    • 18. 05. 2022 10:00 Práve sme zverejnili výsledkové listiny.

     13. 05. 2022  Informácie pre rodičov prijatých žiakov a budúcich prijatých na odvolanie:

     V minulosti ste osobne nosili na školu zápisné lístky a stretli ste sa s nami. Teraz ich stačí poslať mailom (alebo poštou), a preto niektorým chýba istota, že sú zapísaní. Táto informácia bude zverejnená od 18. 05. 2022 vo výsledkovej listine, ktorá bude obsahovať nasledovné možnosti:

      

     2675M elektrotechnika        03/58

     ( t.j.   odbor počet zapísaných/plánovaný počet)

      

     Poradie

     KÓD

     BODY

     výsledok PS

     Potvrdenie nástupu/nenastúpi

     1

     200ele1

     1000

     prijatý bez PS

      zapísaný

     2

     201ele1

     1000

     prijatý bez PS

      nezapísaný

     3

            

     4

     202ele1

     1000

     prijatý

      zapísaný

     5

     203ele1

     1000

     prijatý

      nezapísaný

     6

     204ele1

     1000

     prijatý

      zapísaný, zrušil zápis

     7

     210ele1

     1000

      prijatý na iný odbor

      zapísaný na iný odbor

     8

            

     9

     205ele1

     1000

     neprijatý

     zapísaný na inú školu

     10

     220ele1

     1000

      prijatý na odvolanie

      zapísaný

     11

     220ele1

     1000

      prijatý na odvolanie

      nezapísaný

     12

     230ele1

     1000

      prijatý na odvolanie

      zapísaný, zrušil zápis

     13

      

      

      

      

     14

     242ele1

     1000

      neprijatý, odvolanie

      ponúknuté prijatie na iný odbor (strojárstvo)

     15

     253ele1

     1000

      neprijatý, odvolanie stornované

      zapísaný na inú školu

      

     Takže keď nám zašlete potvrdenie o nastúpení, overte si po určitom čase, či pri kóde Vášho dieťaťa pribudlo slovo zapísaný. A keď sa rozhodnete zrušiť zápis, nezabudnite nám prosím poslať potvrdenie o nenastúpení.  

     12. 05. 2022  Informácie pre rodičov neprijatých žiakov:

     To že je Vaše dieťa neprijaté, zatiaľ nič neznamená. Keďže má každý dve prihlášky, ale zapísať sa môže len na jednu školu, tak každá škola príjme uchádzačov, ktorí skončia cca na dvojnásobku povolených miest. Takže aj u nás berieme 30 mechatronikov, ale posledný prijatý bude okolo 60. miesta(niekedy 53, niekedy 65). Berieme 58 elektrikárov, ale posledný zapísaný bude okolo 120 miesta.  

     Teraz je situácia, že 1/3 uchádzačov je prijatá na dve školy, 1/6 prijatá na jednu školu, ktorú chcú, 1/6 prijatá na jednu školu, ktorú nechcú a 1/3 nie je prijatá ani na jednu školu.   18.05.2022 sa zverejnia výsledovky a najneskôr do 23.05.2022 sa musia prijatí rozhodnúť a zapísať na jednu školu. Akonáhle sa prijatí k nám zapíšu na inú školu, tak sa u nás uvoľnia miesta a začneme posúvať čiaru a prijímať ďalších v poradí, ktorí si podali odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí.

     Pokiaľ ste prijatí na inú školu, a stále chcete nás, tak sa kľudne môžete na druhú školu zapísať a po prijatí na odvolanie k nám, zápis na druhej škole zrušíte.

     Takisto sa na našu školu zapíšu žiaci, ktorí si na druhej škole podajú odvolanie. Keď ich príjmu na odvolanie, tak  u nás zrušia zápis a uvoľnia miesto.

     11. 05. 2022 16:55 Práve sme rozposlali rozhodnutia o neprijatí na všetky odbory na maily rodičov. Pokiaľ nemáte od nás žiadne rozhodnutie, ozvite sa 12. 05. 2022 telefonicky do školy od 8:30 do 14:30.

     11. 05. 2022 13:50 Práve sme rozposlali rozhodnutia o prijatí na odbor elektrotechnika. V mailoch je chyba, správne má veta znieť: "nový mail s predmetom "Potvrdenie o nastúpení na odbor elektrotechnika".

     V odbore mechatronika je rezervované jedno miesto a v odbore elektrotechnika sú rezervované štyri miesta do vykonania PS v náhradnom termíne.

     11. 05. 2022 10:20 Práve sme rozposlali rozhodnutia o prijatí na odbory strojárstvo a mechatronika na maily rodičov.

     10. 05. 2022  Prijímacie skúšky v náhradnom termíne pre žiakov: 21mech1, 75ele1, 38ele2, 44ele2, 86ele1sa uskutočnia v pondelok 16. 05. 2022 o 13:00 v miestnosti č. 117.

     06. 05. 2022 Pre budúcich prvákov, ktorí sú zďaleka, zverejnujeme kritéria a žiadosť o prijatie na internát SOŠ potravinárskej, Cabajská 6, Nitra.

     02. 05. 2022 prebehli PS v prvom termíne. Traja žiaci, ktorí sa nezúčastnili zo zdravotných dôvodov, budú pozvaní v náhradnom termíne.

     29. 04. 2022 Na mailové adresy rodičov sme poslali rozhodnutia o prijatí bez prijímacích skúšok.

     28. 04. 2022 Zverejnili sme body uchádzačov za výsledky zo ZŠ a T9.

     28. 04. 2022 Stiahli sme výsledky T9 a začíname pracovať na vytriedení tých uchádzačov, ktorí splnili podmienku na prijatie bez prijímacích skúšok., t.j. aj SJL aj MAT min 80%.

     25. 04. 2022 Na mailové adresy rodičov sme poslali pozvánky na druhý termín PS pre uchádzačov do  odboru  elektrotechnika.

     22. 04. 2022 Na mailové adresy rodičov sme poslali pozvánky na druhý termín PS pre uchádzačov do  odborov  strojárstvo a mechatronika.

     21. 04. 2022 Zverejnili sme časový harmonogram prijímacích skúšok.

     20. 04. 2022 Na mailové adresy rodičov sme poslali pozvánky na prvý termín PS pre uchádzačov do  odboru  mechatronika a elektrotechnika.

     19. 04. 2022 Na mailové adresy rodičov sme poslali pozvánky na prvý termín PS pre uchádzačov do  odboru  strojárstvo.

     22. 02. 2022 Zverejnené kritéria na PS 2022 a aj na PS 2023